Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu

IGUL Direktörlüğü multidisipliner bir araştırma grubu oluşturmuştur. Günümüzde Ceza Adalet Sistemi içerisinde elektronik verilerin çevrimiçi ortamda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla ve elektronik veriler ile çalışan teknolojilerin gelişmesi ile birlikte gerek ceza hukuku gerekse hukukun diğer branşları açısından ortaya çıkan yeniliklerin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 17 Şubat 2020 tarihinde Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu kurulmuştur. Araştırma grubu, ilk olarak makale okuma toplantıları ve bilimsel toplantılar düzenlemeye başlamıştır. 2020 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen bu toplantılara gerek Türkiye gerek yurtdışından uzmanlar davet edilmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 30 toplantı düzenlenmiştir. Düzenlenen bu toplantılarda yapay zeka uygulamalarının getirdiği yenilikler ve gelişmelerin farklı hukuk dallarına etkileri tartışılmıştır.