Hakkında

Otobiyografisi dünyanın tanınmış hukukçularının yer aldığı kitapta[1] yayınlanmış olan Feridun Yenisey tarafından 2001 yılında kurulan IGUL, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapan ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı faaliyet gösteren öncü bir kuruluştur. Kurulduğu günden bugüne bazı hukukçuların hayat çizgilerini değiştiren katkılarda bulunmuştur. “Primus inter pares” özdeyişinin ifade ettiği gibi her biri mükemmel düzeyde eğitim veren Türk hukuk fakültelerinin öğrenci ve mezunları ile yurtdışındaki bazı hukukçulara da fakültelerde öğretilemeyen hukuki bilgi ve beceriler kazandırarak ülkemizde ve dünyada “hukukun üstünlüğü” kavramının ifadesi olan hukuk devleti ilkelerini yerleştirmeyi ve pekiştirmeyi hedeflemiştir. Aşağıda göreceğiniz gibi Üstün Başarı Sınıfı, öğrenci iken staj, klinik çalışmalar, Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu çalışmaları, Hukuk İngilizcesi dersleri, TOLES sınavına hazırlık, yurtiçi ve yurtdışı eğitimler, sanal ortamda Amerikan Hukuk Fakültesi dersine katılım gibi olanaklar bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hukuk okumak isteyen aday öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerine, tüm Hukuk Fakültesi mezunlarına ve hukuk uygulayanlara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

IGUL’un açılımı “Institute for Global Understanding of the Rule of Law” kelimelerinden oluşmaktadır; amacımız modern teknolojileri kullanarak, adaletin temel prensiplerini, insan hakları kavramını ve hukuk devleti ilkelerini, dünya hukukçularını bir araya getirmek ve süreklilik arz eden bir katılım sağlamak suretiyle bilgiyi uluslararası alanda paylaşmaktır. Zira, adaletin temel prensipleri, insan hakları kavramı ve hukuk devleti ilkeleri evrensel kavramlar olup ülkesel sınırlarla bağlı değildir. Bu amaca ulaşmak üzere hukuk öğrencilerine ve hukuku uygulayanlara yönelik olarak hiçbir maddi karşılık beklemeksizin etkinlikler düzenlemekteyiz.

21. yaşına giren Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kurulduğumuz yıldan bu yana “global” yöndeki çalışmalarımız son dönemlerde “transnasyonel” niteliğe bürünmüştür. Hukuk uygulamacıları ve hukuk öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar ve etkinlikler IGUL’u Türkiye’de tüm hukuk fakülteleri öğrencilerinin hukuk dünyasına açılan kapısı haline getirmiştir.

Sahip olunan bu hedef doğrultusunda IGUL Direktörlüğü tarafından düzenlenen ve hem akademik gelişimi hem de mesleki gelişimi hedefleyen programlardan bir tanesi olan Üstün Başarı Sınıfı etkinlikleri her dönem düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim serilerinden oluşmakta olup yerli ve yabancı akademisyenlerin ve uzman isimlerin katılımıyla Dünya’nın ve Türkiye’nin her bölgesinden Hukuk Fakültesi öğrencilerini ve hukuk uygulayanları ağırlamakta ve ülkeler ve Hukuk Fakülteleri arasında köprü kurmaktadır.

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde “Üstün Başarı Sınıfı” adı altında yapılan etkinlikler sayesinde Türkiye’den 35 farklı hukuk fakültesinden öğrenci gerçek veya sanal ortamda bir araya gelmiş ve uygulamaya yönelik hiçbir hukuk fakültesinde öğretilmeyen pratik bilgilerle donatılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı odaklı etkinlikler yürüten IGUL, hukuk öğrencisi ve hukuk mesleği mensubu katılımcılarına yurtdışında bir dava dolayısıyla avukatlık bürosuna gittiğinde kullanacağı temel bilgileri de iletmeyi başarmıştır. Prof. John Sonsteng tarafından kurulan Center for Law and Business (C-LAB) ile IGUL, “Open Resource Tool” adı altında ortak web sayfası oluşturarak iyi İngilizce bilen Türk çocuklarını Mitchell Hamline School of Law tarafından sunulan “Advanced Advocacy Summer Program” dersine sanal ortamda ziyaretçi olarak göndermiştir. Bu dersin özelliği bir dakika ve altı dakika süre vererek öğrencinin dava evvel hazırladığı bir konuşmayı karar veren makam önünde sunma becerisini kazandırmaktı. Böylece katılımcılarımızın önceden tecrübe kazanarak uygulamada uzmanca hukukçuluk yapması yolu açılmaktadır. BAU Global ailesinin mensupları olan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Bay Atlantic University Washington D.C. ile sıkı bir iş birliği içerisinde olan IGUL Direktörlüğü katılımcılarına uluslararası arenada gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.


[1] Eric Hilgendorf, Die ausländische Strafrechtswissenschaft in Selbstdarstellungen, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110277708/html