Ceza Mevzuatı

(A) ANAYASA VE İNSAN HAKLARI MEVZUATI

A-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

A-2 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

A-3 1924 TARİH VE 491 SAYILI TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA GEÇİCİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE NEDEN OLUNAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN

A-4 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN(Bireysel Başvuruya İlişkin Hükümler)

A-5 ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ(Bireysel Başvuruya İlişkin Hükümler)

A-6 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

A-7 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

A-8 İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME (Sözleşmenin yalnızca “Hak ve Özgürlükler” başlıklı Birinci Bölümüne yer verilmiş olup maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlanan halleri kullanılmıştır.)

A-9 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

A-10 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

 

 

(B) CEZA HUKUKU MEVZUATI

B-1 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

B-2 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

B-3 KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ

B-4 ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

B-5 BASIN KANUNU

B-6 SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ

B-7 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

B-8 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

B-9 DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

B-10 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

B-11 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

B-12 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

B-13 KİMLİK BİLDİRME KANUNU

B-14 KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

B-15 CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU

B-16 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

B-17 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN

B-18 UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN

B-19 YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ

B-20 YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ

B-21 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

B-22 AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

B-23 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

B-24 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

B-25 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

B-26 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

B-27 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN

B-28 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

B-29 TERÖR SUÇLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINA VEYA DELİLLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE YA DA SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

B-30 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

B-31 TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

B-32 TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN

B-33 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

B-34 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

B-35 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

B-36 ÇEK KANUNU

B-37 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

B-38 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

B-39 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN

B-40 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

B-41 KABAHATLER KANUNU

B–42 TÜRK CEZA KANUNU

B–43 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 

(C) CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATI

C-1 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

C-2 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

C-3 TANIK KORUMA KANUNU

C-4 CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

C-5 BİLİRKİŞİLİK KANUNU

C-6 BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

C-7 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

C-8 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ

C-9 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ

C-10 ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

C-11 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ

C-12 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

C-13 İPTAL KARARI: (CMK UYARINCA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ)

C-14 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN

C-15 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

C-16 CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

C-17 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

C-18 CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ

C-19 SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

C-20 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

 

(D) ÇOCUK MEVZUATI

D-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMESİ

D-2 ÇOCUK KORUMA KANUNU

D-3 ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

D-4 ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

D-4a DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

D-5 ÇOCUK İZLEM MERKEZİ GENELGESİ

D-6 ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

D-7 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN

D-8 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

D-9 KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU

D-10 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ, İNCELEME KORUNMA KARARLARININ ALINMASI VE KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

D-11 ADLİ GÖRÜŞME ODALARI YÖNETMELİĞİ

D-12 SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

(E) POLİS VAZİFE MEVZUATI

E-3 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU

E-15 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ

 

(F) ADLİ TEŞKİLAT MEVZUATI

F-1 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

 

(G) İNFAZ MEVZUATI

G-1 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

 

EKLER

EK-1 Kanun İsmine Göre Alfabatik Liste

EK-2 Kanun Numarasına Göre Liste

EK-3 Kanun Türüne Göre Liste

 

CGK 15.1.2013, E. 2012/1424, K. 2013/4

CMK 251

14. CD 14.1.2021, E.2016/3929, K. 2021/151

7. CD 23.2.2021, E. 2016/7834, K. 2021/2751

10. CD 12.1.2021, E. 2017/930, K. 2021/151

4. CD 13.1.2021, E. 2017/1338, K. 2021/592

 

CMK 253

CGK 2.7.2019, E. 306 K.519

CGK 7.5.2019, E. 4, K.383

CGK 17.1.2019, E. 1164, K. 15

CGK 17.1.2019, E. 1063, 16

CGK 25.12.2018 E. 88, K. 688

CGK 13.12.2018 E. 112, K. 635

CGK 25.10.2018 E. 394, K. 478

CGK 4.10.2018 E. 442, K. 405

CGK 14.3.2017, E.7, K.137