Labaratuvar ve Fiziksel İmkanlar

Mekatronik Lab.
Bu laboratuvarda servo motorlar, DC motorlar, step motorlar, sensörler, mikro işlemci içeren kontrolörler ve bilgisayarlar mevcuttur. Ayrıca robot üretiminde kullanılacak her türlü parça ve donanım mevcuttur. Öğrenciler bu laboratuvarlarda karmaşık işler yapabilen otonom robotları önce tasarlar sonra imal eder ve yazdıkları programları bunlar üzerinde uygularlar.

Robotik Lab.
Bu laboratuvarda bulunan robot kolları vasıtasıyla öğrencilerimize, robotik dersinde öğrendikleri teorik bilgileri deneysel olarak uygulama imkânı sunulmaktadır. Bu laboratuvar  öğrencilere  kendi geliştirdikleri kontrol algoritmalarının deneysel sonuçlarını  gözlemleme  imkânını  vermektedir. Laboratuvarda KUKA iiwa 7, KUKA YouBot, KUKA Agilus ve ScarBot robotları ile birlikte bu robotlar ile proje yapılabilecek birçok cihaz ve malzeme bulunmaktadır. 

Kontrol Lab.
Mekanik mühendisliği için çok önemli konulardan biri olan kontrol kavramının öğrencilere deneysel olarak anlatılmasına yardımcı olan bir laboratuvardır. Burada bulunan çeşitli bilgisayar kontrollü deney setleri vasıtasıyla kontrole yönelik bir çok simülasyon ve pratik uygulama yapılabilmektedir. 

Endüstriyel Elektronik Lab.
Endüstride kullanılan birçok sensörün nasıl kullanılacağını, bunlardan alınan verilerin nasıl yorumlanacağının pratik olarak gösterildiği, PLC yardımıyla endüstriyel kontrolün nasıl  yapıldığının öğretildiği bir laboratuvardır.  Laboratuvarda bulunan PLC eğitim setleri ve sensörler ile öğrenciler çalışma hayatında karışılacağı otomasyon sistemlerini oluşturma fırsatı bulmaktadır.

Ölçme Lab.
Isı, mesafe, ivme, akış hızı ve buna benzer niceliklerin pratikte nasıl ve ne şekillerde ölçüleceğinin gösterildiği bir laboratuvardır.

Teknik Çizim
2D / 3D CAD (Bilgisayar destekli tasarım) ve CAM (Bilgisayar destekli üretim) programlarının uygulamalar eşliğinde öğretildiği  laboratuvardır.  Son teknolojiye sahip 36 bilgisayar ve sabit projektörlü bu laboratuvar, öğrencilerin teknik çizim programlarını öğrenmelerine olanak sağlayacak yapıda tasarlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrencilerimiz bu laboratuvardaki hizmetlerden 24 saat boyunca yararlanma imkânına sahiptir.

Bilgisayar Destekli Üretim Lab.
Bilgisayar destekli üretimin nasıl gerçekleştiğinin  uygulamalı olarak gösterildiği bir laboratuvardır. Öğrenciler bu laboratuvarda  var olan sisteme müdahale edilebilmekte  ve mevcut sistemi inceleyerek bir endüstriyel üretim hakkında gerçek bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Laboratuvarda bulunan CNC Torna ve CNC Freze makineleri ile öğrenciler uygulamalı olarak öğrenebilmektedir.

Elektronik- Devre Teorisi Lab.
Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme öğrencilerinin  proje çalışmalarını yapabildiği bir laboratuvardır.
Mikroişlemci Lab.
Mikroişlemçilerin, mikrodenetleyicilerin tanıtıldığı ve  programlandığı bir laboratuvardır. Öğrenciler geliştirmiş  oldukları simülasyon programlarını  mikroişlemci/mikrodenetleyici  içerisine yazarak kendilerinin oluşturdu elektronik devreler ile test etmekte ve pratiğe dökmektedirler. 

Çip Dizayn Lab.
Sayısal devre tasarımı ve sinyal işleme derslerinin teoriden pratiğe geçirilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullandıkları kontrol kartları için kendi çiplerini tasarlayabilecekleri bir laboratuvardır. Uygulamaya özel mikroelektronik bileşenlerin tasarımının yapıldığı yonga tasarımı laboratuvarında çeşitli yazılım araçları ile malzeme düzeyinde tasarım konuları ele alınmaktadır.

Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Lab.
Lisans öğrencilerine elektrik makineleri eğitimin verildiği, yüksek lisans öğrencilerinin  güç sistemleriyle ilgili  araştırma ve geliştirme çalışmaları için  kullandığı bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda öğrenciler, endüstride kullanılan gerçek motorlar hakkında bilgiye sahip olmaktadırlar. Ayrıca güç elektroniğinin temel bileşenleri olan diyak, triyak ve tristör gibi elemanların tetiklenmesi ve bunlarla ilişkisi yüksek güçlü yüklerin sürülmesi örnekleri ele alınmaktadır