Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları

Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları, özellikle öğrencilerimizin bilgi birikimini hem teorik, hem uygulamalı dersler aracılığı ile zenginleştirecek şekilde tasarlanmaktadır. Sosyal Bilimler Okulu, öğrencileriniakademi dünyasında yükselmeye teşvik eden ve aynı zamanda çevrelerinde; işverenler, çalışanlar ve daha geniş topluluklarla sağlıklı ilişkiler kurabilen ve bunları sürdürebilen çok yönlü bireyler haline getirmeyi amaçlayan bir kurumdur. 

Programlarımızda öğrencilerimiz lisansüstü programlarını akademik araştırmalar için tezli veya profesyonel kariyer için tezsiz olarak seçebilmektedir.

 

Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Direktörü