Hukuk Lisansüstü Programları

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde gerçekleşen Hukuk Programlarımızın amacı hukuk disiplininin temelini oluşturan ilkeler göz önünde bulundurularak, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavramak ve küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuki sorunları tespit etme ve analiz etme yeteneğine sahip avukatları ve uzmanları eğitmektir. 

Programlarımızın önceliği, öğrencilerimizin Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında ve araştırma ve eğitimin ön saflarında yer almayı hedefleyen, yaşanan hukuki sorunların çözümünde farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarına sahip, yaşanan gelişmeleri takip eden bireyler olmasına yardımcı olmaktır.

Avukat, hakim gibi uygulamanın içindeki hukukçular olduğu kadar akademik kariyer izleyen hukukçuların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan Hukuk Programlarımızdaki hedefimiz bu branşlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası hukuki çatışmalarda uygulayabilme; yeni hukuki sorunları değerlendirme ve çözme becerisini geliştirmektir. Bu şekilde, hukuk sistemindeki değişiklikleri takip etmenin yanı sıra, yarının yasasını oluşturabilecek avukatlar ve uzmanlar yetiştirmek hedeflerimizin başında yer almaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Burçak Vatansever Durmaz

Hukuk Lisansüstü Programları Direktörü