Ulusal / Uluslararası Projeler

Sıra No Proje Adı Fakülte Bölüm Unvan Proje Yürütücüsü Proje Türü     (Araştırma, Eğitim, Danışmanlık, Seminer, Workshop, Diğerleri Ulusal/ Uluslararası Projeyi Fonlayan Kurum (TÜBİTAK, AB vb.) İlgili Program Adı ve Kodu KOD Projenin Başlangıç Tarihi Projenin Bitiş Tarihi
1 Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı-Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Araştırma Ulusal TÜBİTAK KAMAG / 1007 111G155 15.05.2013 15.05.2016
2 Zaman Geri Çevirim Yöntemi İle Foto Akustik Tıbbi Görüntüleme Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Berke GÜR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 113E186 01.10.2013 01.01.2018
3 Mineralized Collagen Micro and Nanofibers for Artificial Bone Extracellular Matrices Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat KAZANCI Araştırma Uluslararası TÜBİTAK EC-FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND / 2236 112C025 01.06.2013 04.09.2015
4 Development of Computational Algorithms and Simulation Models for Analysis of Drug-Protein Interactions on K Channels: Designing Novel Therapeutic Compounds for K Channels Using Combination of Ligand- and Structure-based Virtual Screening Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Uluslararası TÜBİTAK EC-FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND / 2236 112C017 01.06.2013 30.06.2015
5 İki-Düzeyli Parçalanabilir Tamsayılı Programlama Problemleri İçin Genel Yaklaşımlar ve Çok-Aşamalı Planlama Problemlerine Uygulamaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi İbrahim MUTER Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 113M480 15.10.2013 15.10.2016
6 İmparatorluktan Cumhuriyete Kuzey Ege Adaları: İmroz, Limni, Semadirek, Taşöz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Nuran Feryal TANSUĞ DOURLARİS Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 113K145 15.09.2013 15.09.2015
7 Türkiye'de Lise ve Üniversite Mezunu Kadınların İş Gücüne Katılım Kararlarının İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe UYSAL KOLAŞİN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 113K365 01.11.2013 01.05.2015
8 Özgün Bir Eksenel Akışlı Sol Ventrikül Destek Pompasının Fiziki Performansı Testleri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. ABDURRAHMAN KAMURAN KADIPAŞAOĞLU Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 113M242 01.11.2013 01.02.2017
9 Donanım Sistemlerinde Zararlı Bileşenlerin Tespit Edilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAKTIR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001  113A002 01.01.2014 01.01.2016
10 Yüksek performanslı mikroorganizmalar elde etmede zayıf aside tolerans mekanizmalarının rolünün hesapsal sistem biyolojisi bakışı ile analizi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Dr. Öğr. Üyesi İlkem Emrah NİKEREL Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 114C053 25.02.2014 30.12.2015
11 İki-foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Devrim ÜNAY Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 113E603 01.06.2014 01.06.2017
12 Türkiye'deki Diasporalar: Kuzey-Batı Kafkasya Halkları Örneği İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Sunata ÖZDEMİR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3001 113K833 01.05.2014 01.08.2015
13 Ekstraselüler Veziküllerin Analizi İçin Optik Bir Biyosensör Aygıtının Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ayça Yalçın ÖZKUMUR Araştırma Ulusal TÜBİTAK 2504 / İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile İkili İşbirliği Programı 113E643 01.05.2014 01.05.2016
14 Türkiye'de Suç ve İktisadi Etkenler İlişkisine Ekolojik Yaklaşımlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Tuba Bircan İLDİRİ Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 114C086 11.06.2014 01.05.2016
15 Internet Arama Motoru Reklamcılığında En İyi Anahtar Kelime Fiyat Teklifi Sunulması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Barış SELÇUK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3001 114M037 01.07.2014 01.01.2016
16 Karbon Kısıtlı Çevrede Enerji Yatırım Planlaması İçin Eniyileme Modellerinin Geliştirilmesi ve Bu Modellerin Ekonomi ve Stratejik Planlama Açısından Analizi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Semra AĞRALI TAŞKIN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 114M358 15.10.2014 15.10.2016
17 Hücre Salgılarının Gerçek-Zamanlı ve Niceliksel Ölçümü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ayça Yalçın ÖZKUMUR Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 114C122 13.10.2014 01.03.2016
18 Akciğer Kanserinde Epitel-Mazenkimal-Dönüşüm Mekanizmasının Engellenmesi Amacıyla Transkripsiyon Faktörü Erg Hedeflenmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Prof. Dr. Gülay BULUT Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 114S428 15.12.2014 15.12.2017
19 Alışveriş Merkezlerinde Gerçekleşen Mağazadan Hırsızlık suçunun Oluşum Sürecinin Kriminolojik Analizi :İstanbul Örneği İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Doç. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3001 114K988 01.01.2015 01.07.2016
20 Suriye Krizinin Türkiye'ye Yansımaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Gülnur AYBET Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 114K390 01.01.2015 01.05.2016
21 Yeni Nesil Anti-Hipertansif Molekül Olarak Yapı-Bazlı Tasarlanan Oksazolon ve İmidazolon Türevlerin Fizikokimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Moleküler Modelleme ve Biyofiziksel Yöntemler ile Araştırılması ve Hücre Proliferasyonu Üzerine Olası Kısıtlayıcı Etkilerinin Analizi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 214Z122 01.05.2015 01.05.2018
22 Yer altı Atıksu ve Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinde Kullanılan Baca elemanlarının Hidrodinamik Özelliklerinin İyileştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Oktay ÖZCAN Araştırma Ulusal SANTEZ Yok Yok 01.01.2015 01.01.2016
23 Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Temiz Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman PEKTAŞ Eğitim Ulusal KALKINMA AJANSI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı TR10 / 14 / EVK / 0030 01.09.2014 01.09.2015
24 Career Tree Projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Tunç BOZBURA Araştırma Uluslararası ERASMUS + ERASMUS + KA2 2014-1-PL01-KA200-003345 01.09.2014 31.08.2017
25 High Resolution and Robust Time Reversal Acoustics Using Vector Arrays Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Berke GÜR Araştırma Uluslararası European Commission FP7 Marie Curie PIRG-GA-2009-256585 28.06.2010 30.09.2015
26 Children Rights Erasmus Academic Network-Erasmus Akademik Ağında Çocuk Hakları Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU Eğitim Uluslararası European Comission EACEA 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW 01.10.2012 30.09.2015
27 Serbest Ortamda Çekilmiş Video Görüntülerinde Üst Düzey Yüz İfade Nitelikleri ve Derin Öğrenme Mimarilerine Dayalı İfade Analizi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Nafiz ARICA Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 115E310 01.09.2015 01.09.2018
28 Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Tabanlı Yöntemlerle Sayısal İmge İçboyama Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet Alper TUNGA Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3001 115E424 01.08.2015 01.04.2017
29 Canlı Hücre Dizileri Ile Yüksek Ölçüm Kapasiteli Bir Fonksiyonel Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ayça Yalçın ÖZKUMUR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 115E260 01.10.2015 01.12.2017
30 Heterojen Hücresel Ağlar İçin Enerji Modellemesi Ve Enerji Tasarruflu Kaynak Yönetimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Alkan SOYSAL Araştırma Ulusal TÜBİTAK TEYDEB / 1505 5150007 01.09.2015 31.08.2017
31 Bütünleşik İşgücü ve Görev Çizelgeme Problemler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ethem ÇANAKOĞLU Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 115M544 01.10.2015 01.10.2017
32 Sektör İhtiyacı Odaklı Kalifiye Eleman Yetiştirilmesi ve kadın İstihdamı: Saha Çalışması Pendik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman PEKTAŞ Araştırma Ulusal KALKINMA AJANSI İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi TR10 / 15 / KDN / 0014 01.09.2015 01.09.2016
33 Global Innovative Leadership Module Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS Erasmus+ KA2 2015-2-TR01-KA205-022935 01.10.2015 30.09.2017
34 Memristör temel elemanı olabilecek metal-oksit kristallerinde nokta kusurların dinamik davranışlarına elektrik alanın etkisininin incelenmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Lütfi ARDA Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 115F472 01.04.2016 01.04.2020
35 Harmonik Kip-Kilitlemeli Lazerlerde Kovuk-içi Faz Modülasyonunun Süperkip Gürültüsüne ve Gürültü Filtrelemeye Etkileri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Sarper ÖZHARAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 115F468 01.04.2016 01.04.2018
36 Parkinson Hastalığı Tetkiklerinde Kortikal Motor ve Algı Sistemi Ölçümlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Birleştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Cemal Okan ŞAKAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 215E008 01.05.2016 01.12.2018
37 Odaktan-Bulanıklıktan derinlik yöntemlerinde bulunan kapanma problemi için imge içeriginden bagımsız bir yöntem gelistirme Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYDIN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 115E854 01.04.2016 01.04.2018
38 FFT ile Frekans Bölgesinde Performans Etkin Açık Anahtarlı Şifreleme Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAKTIR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 215E208 01.04.2016 01.04.2018
39 Maritime Energy Management Training (MariEMS) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Başak AKDEMİR Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS Erasmus+ KA2 2015-1-UK01-KA202-013733 01.10.2015 31.03.2018
40 CompMusic: Computational Models for the discovery of the world's music Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr.  Barış BOZKURT Araştırma Uluslararası ERC (AB, FP-7) Advanced Grant 267583 01.07.2011 30.06.2017
41 Family Career Compass (FAMICO) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Tunç BOZBURA Araştırma Uluslararası European Comission EACEA Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2013-1-PL1-LEO05-37576 01.03.2013 31.10.2015
42 Çin Hamster Over (Cho) Hücre Hatlarında Verimliliği Artırılmış Rekombinant Faktor Viii (Anti Hemofilik Faktör) Sentezi Ve Salgısı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. Dr. Gülay BULUT Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 113S564 01.02.2014 01.02.2015
43 Birlikte-Üretim Sistemleri Için Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemleri Ve Çözüm Algoritmaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Semra AĞRALI TAŞKIN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 116M555 01.04.2017 01.10.2019
44 Türk İşaret Dili ile Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın (TIDBAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL Araştırma Uluslararası ÇSGB AB Müdürlüğü İnsan Kaynakları Geliştirme (IKG) Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı TRH3.1.LLLII/P-03/1011 01.10.2016 01.10.2017
45 Career Comeback Support Program for Women Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Ahmet BEŞKESE Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS+ KA2 2016-1-TR01-KA204-035306 01.09.2016 31.08.2019
46 Avoiding Collisions at Sea Plus (ACTS) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Başak AKDEMİR Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS+ KA3 2016-1-UK01-KA202-024441 01.10.2016 31.03.2019
47 Doğruluk Ve Çeşitlilik Ödünleşimlerinin Eniyilemesi Ile Kümeleme Topluluklarının Seçilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. Süreyya AKYÜZ Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 116E064 01.06.2017 01.06.2019
48 Akıllı Fabrikalar İçin Otonom Taşıyıcılar Ve Gerekli İnsan-Makine Ve Makine-Makine Arayüzlerinin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Nafiz ARICA Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1003 116E853 15.10.2017 15.04.2020
49 Faj Sunum Yöntemi ile onkogenik K-Ras Proteinini Hedefleyen İlaç Öncüllerinin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. Dr. Gülay BULUT Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1003 216S522 15.12.2017 15.06.2020
50 Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi Nil GİRGİN KALIP Diğer Ulusal TÜBİTAK TEYDEB / 1601 4170027 01.01.2018 30.06.2020
51 Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Verilerin Tümleştirilmesine Dayalı Ürein Tavsiye Motoru Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet Alper TUNGA Araştırma Ulusal TÜBİTAK SANTEZ 0962.STZ.2015 01.06.2016 31.07.2017
52 İstanbul BİG DATA Eğitim ve Araştırma Merkezi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yücel Batu SALMAN Diğer Ulusal KALKINMA AJANSI Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı TR10 / 16 / YNY / 0036 14.01.2017 14.01.2018
53 Political, Economic, Social, and Legal Aspects of Hosting Migrants and Refugees İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Ebru Canan SOKULLU Araştırma Uluslararası British Council Newton Fund RLWK6-261786650 01.02.2017 31.01.2018
54 Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Genç Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumları Rektörlük BETAM Dr. Öğr. Üyesi Gökçe UYSAL KOLAŞİN Araştırma Uluslararası International Youth Foundation International Youth Foundation CA1415P229 12.04.2017 20.11.2017
55 Comparative Study of Drug Policies in Iran and Turkey İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans 1)Öğr. Gör. 2)Dr. Öğr. Üyesi Sean COX Sibel BAYKUT Araştırma Uluslararası Near Eastern Affairs Assistance Coordination Office U.S. Department of State Funding S-NEAAC-17-GR-1033 25.09.2017 25.09.2018
56 Vücudumuzu Tanıyalım: Bilim Adamlığına İlk Adım Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Gürsel ORTUĞ Eğitim Ulusal TÜBİTAK 4004 118B441 04.06.2018 04.06.2019
57 Öğretmen ve Akademisyenlerin Sanal Gerçeklik Teknolojileri ile Etkileşimli Buluşması İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK Eğitim Ulusal TÜBİTAK 4005 118B068 02.05.2018 02.12.2018
58 Öğrenciler İçin Sanal Gerçeklikle Tanışma, Gözlem ve Uygulama Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Övgü ÖZTÜRK ERGÜN Eğitim Ulusal TÜBİTAK 4004 118B425 24.04.2018 24.12.2018
59 Obezite Hastalığının Diyet ile Tedavisini Beyin Elektriksel Aktivitesi Değişimleri ile Öngören Yapay Zeka Algoritmasının Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. Süreyya AKYÜZ Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 117E812 01.06.2018 01.12.2020
60 Türkiye'de Ücretlerde Eksik Bildirim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe UYSAL KOLAŞİN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 117K200 15.05.2018 15.05.2019
61 Enerji ve Otomotiv Sektöründe Kullanılmak Üzere Yeni Nesil Lantanit İçermeyen Fe16n2 Kalıcı Mıknatıs Sentezi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ozan AKDOĞAN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 217M322 01.05.2018 01.05.2021
62 University Business Collaboration Platform Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Başak AKDEMİR Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + 2017-1-TR01-KA203-046678 01.09.2017 31.08.2020
63 Implementation and impact of the Willows' Reproductive Health Programs in Ghana, Pakistan, Tanzania and Turkey İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Yılmaz ESMER Araştırma Uluslararası Willows Fndt. Willows Fndt. yok 06.01.2017 31.05.2023
64 Toplumsal Uyumluluk için Eğitim ve İstihdam Desteği YOK YOK YOK Çetin SARPKAYA (Ömer Yücel) Eğitim Uluslararası GIZ GIZ yok 2017 2018
65 5g Heterojen Hücresel Şebekelerde Enerji Verimliliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Alkan SOYSAL Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 117E124 01.03.2018 01.03.2020
66 Türkiye'de Modern Siyasi Hafızalar: Kesişmeler, Karşıtlıklar ve Koşutluklar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Prof. Dr. Ayşe NİLÜFER NARLI Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 112K223 01.11.2012 01.08.2014
67 Türkiye'de Siyasetçilerin Zihniyet Haritaları: Uzlaşma, İstisnai Haller ve Kırmızı Çizgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Kaya AKYILDIZ Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 112K219 01.11.2012 01.09.2014
68 Üst-Bilişin Nörobiyolojik Temelleri: İzleme ve Kontrol Süreçlerinin Zamansal Önceliğinin Olay-İlişkili Beyin Potansiyelleri Yoluyla İncelenmesi, Dikkat ve Algısal Süreçlerle İlişkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Prof. Dr. Metehan IRAK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 112K072 15.10.2012 15.10.2014
69 DSİ Su Veritabanı Projesi - DSİ/SVT Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Ercan ERTÜRK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1007 106G002 01.02.2006 01.08.2008
70 AB-Türkiye: Üyelik Yerine Özel Statü Tasarımının Analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 107K208 15.10.2007 15.06.2009
71 Türkiye'de Çevre Koruması ve Politikalarında STK'ların Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Zeynep Hande PAKER UNCU Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 108K383 01.11.2008 01.11.2009
72 Yeni ve Revizyonlu Üretimin Beraber Yapıldığı Bir İmalathanenin Stoksatik Süreçler ile Modellenmesi ve Ürün Baz-Stok Seviyelerinin En Azlanması İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Prof. Dr. Yavuz GÜNALAY Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 108K585 01.02.2009 01.09.2009
73 Kablosuz MIMO Aktarma Ağlarında Kısmi Kanal Bilgisi ve Eniyi Özkaynak Paylaşım Algoritmaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Alkan SOYSAL Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 109E048 01.09.2009 01.03.2012
74 Telefon ve Türkiye Modernleşmesi: Bir İletişim Teknolojisinin Osmanlı'dan Günümüze Toplumsal Tarihi (1881-2010) İletişim Fakültesi Yeni Medya Dr. Öğr. Üyesi Burçe ÇELİK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 110K032 01.01.2011 01.01.2013
75 Betornarme Yapı Elemanlarında Eğilme Çatlaklarının Ultrasonik Dalgalar Kullanılarak Karakterizasyonu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhan KIRLANGIÇ Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 118C022 01.06.2018 01.06.2020
76 Social and Physical Inclusion of Paraplegic Youth by Using Virtual Reality Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Prof. Dr. Tufan ADIGÜZEL Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 2017-3-TR01-KA205-048243 01.03.2018 29.02.2020
77 Up to Youth - Promoting Future Digital Social Entrepreneurs Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Prof. Dr. Şirin KARADENİZ Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 2018-1-TR01-KA205-057895 01.06.2018 31.05.2020
78 STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi: STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yok yok 01.08.2018 30.06.2018
79 STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi: erkenSTEM/STEMJunior Müfredat Geliştirme Programı Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yok yok 01.08.2018 30.06.2018
80 STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi: Erzincan Üniversitesi STEM Öğretmenlerine Destek Projesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Erzincan Üniversitesi yok yok 01.01.2017 01.06.2017
81 STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi: STEM Merkezlerini Destekleme Programı Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Payas Belediyesi yok yok 01.09.2016 30.06.2017
82 Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinler Arası Eğitim (Harezmi Modeli) Öğretmen Eğitimi Modeli Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) yok yok 01.02.2017 26.02.2017
83 TÜSİADSTEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi: Bilgi Temelli Hayatın Yenilikçi Çocuklar için Bütünleşik Öğretmenlik Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU Eğitim Ulusal Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yok yok 01.11.2016 01.09.2017
84 Türkiye'de Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Algı ve Tutumlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Doç. Dr. Mine ÖZAŞÇILAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 118K322 15.11.2018 15.05.2020
85 Glioma Tümörlerinde Tanı ve Tedavi Kalitesinin Arttırılmasını ve Prognozun Ön Görülmesini Sağlayan Ultrahassas ve Hızlı Mutasyon Tespit Yöntemi Geliştirilmesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AVŞAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 118S539 01.11.2018 01.11.2020
86 Bağlam Bilgisi ile Güçlendirilmiş Derin Sinir Ağları ile Yemek Görüntülerinden Yemek Çeşidinin Tanınması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Övgü ÖZTÜRK ERGÜN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 118E832 01.04.2019 01.04.2022
87 School Readiness Measure for Syrian Refugee Children İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Sibel BAYKUT Araştırma Uluslararası 3EA MENAT Measurement Initiative Education in Emergencie yok yok 01.09.2018 31.08.2019
88 Analysis of Illegal Trade of Alcoholic Beverages, Cigarettes and Tobacco, Fuel and Mobile Phones in Turkey İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL Araştırma Uluslararası PHILIP MORRIS INTERNATIONAL yok yok 01.03.2019 01.02.2021
89 Serbest Elektron Lazeri İçin Milim Altı Periyotlu Salındırıcı Tasarım ve Üretimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Ozan AKDOĞAN Araştırma Ulusal TÜBİTAK 2509 / Fransa PIA Bosphorus Programı 118F319 15.03.2019 15.03.2021
90 Sualtında Manipülasyon İçin İnsansız Robot Mürekkepbalığı Geliştirilmesi ve Tasarımı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Berke GÜR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1003 216M201 15.01.2019 15.01.2022
91 Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tanklarının İmalatı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK Araştırma Ulusal T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SANTEZ 000123.STZ.2017-1 01.09.2007 01.12.2009
92 Avrupa Toplumsal Tarama Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Yılmaz ESMER Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 106K279 01.01.2007 01.05.2009
93 Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Açısından Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı Rektörlük BETAM Dr. Öğr. Üyesi Gökçe UYSAL KOLAŞİN Araştırma Ulusal Sabancı Vakfı Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 200801011905 01.06.2009 30.09.2010
94 Practicing Universal Design Principles in Design Education through a CAD-Based Game İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK Eğitim Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 yok 01.09.2017 31.08.2020
95 Transversal Model for Migrants Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Tunç BOZBURA Eğitim Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 yok 01.09.2018 30.09.2020
96 Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme Mühendisliği Prof. Dr. Yaman Ömer ERZURUMLU Eğitim Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 yok 01.10.2018 30.09.2020
97 Euro-Med Youth Training and Networking Programme Nilüfer Göle Araştırma Uluslararası Ulusal Ajans Erasmus+ 2014-1-FR01-KA203-008800 01.09.2014 31.08.2016
98 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi / Tasarımcı Öğretmen Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. Öğr. Üyesi Nihal YURTSEVEN Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1003 218K522 01.04.2020 01.04.2022
99 Constructing Novel Antisense and Small Molecule-Based Therapy Against HIV by Machine Learning, Multi-scale Modeling, Molecular Dynamics Simulations and Evolutionary Dynamics to Minimize, Delay and Guide the Drug Resistance Tıp Fakültesi Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Enes Seyfullah KOTİL Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 118C244 01.02.2020 01.02.2023
100 Stereoscopic Media and Vision Enhancement Using Ar/Vr Devices For Better 3d Experience Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Md. Baharul ISLAM Araştırma Ulusal TÜBİTAK BİDEB / 2232 118C301 01.12.2019 01.12.2022
101 Developing Turkish University-Industry Collaboration in Biomedical Engineering from the Perspective of the UK Model Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOLMAZ Araştırma Ulusal TÜBİTAK Katip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortakliği Programi (Industryacademy Partnership Programme-Iapp) Çağrisi / 1601 4180052 01.04.2019 01.04.2021
102 Female Legends of Science / FEMALES Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşin KAPLAN SAYI Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 2019-1-TR01-KA201-074648 15.11.2019 14.11.2021
103 Derin Sinir Ağları Katmanlarının Seyrek İkinci Dereceden Konik Programlama İle Budanması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Doç. Dr. Süreyya AKYÜZ Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 119E100 01.03.2020 01.09.2022
104 Kötü famarkokinetik parametrelere sahip kullanılan ilaçların ve preklinik ve klinik safhalarda çalışılan ilaç adayı moleküllerin in siliko yöntemler ile rehabilite edilerek beyin tümörlerine karşı kullanılması” Tıp Fakültesi Temel Bilimler Prof. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Ulusal TUSEB TÜSEB-Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı ( 2019-TA-02) 4263/4450 01.03.2020 01.03.2022
105 İnsülin direnci, metabolik sendrom ve obezitenin, tip 2 diyabet gelişimindeki etkilerinin inflamatuvar ve endokrin parametreler üzerinden değerlendirilmesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Faize Elif BAHADIR Araştırma Ulusal TUSEB TÜSEB - Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği Sözleşme imza aşamasında olup; sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
106 Glial Tümör Alt Türlerinde Tüm Genom Genetik Analizler Tıp Fakültesi Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AVŞAR Araştırma Ulusal TUSEB TÜSEB - Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği Sözleşme imza aşamasında olup; sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
107 Malign Gliomaya Karşı Makine Öğrenmeye Dayalı Yeni Anti Kanser Terapötik Moleküllerin Geliştirilmesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Prof. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Ulusal TÜBİTAK TÜBİTAK 2523 -NRF (Güney Kore) Ortak Proje Çağrısı Sözleşme imza aşamasında olup; sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
108 Highlighting the Potential of English Language Learning for Global Education Purposes / HIGHGLOBE Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi Mustafa POLAT Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA2 2019-1-TR01-KA204-077591 01.10.2019 31.03.2022
109 Higher-ed Programmes for Careers in Games Design & Development Project / GAMEHIGHED İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK Araştırma Uluslararası ULUSAL AJANS ERASMUS + KA203 KA203-D329594C 01.09.2019 31.08.2022
110 Kız Kardeşlerin Masalı İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Prof. Dr. Nazlı Eda NOYAN Diğer Ulusal T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Sözleşme imza aşamasında olup; sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
111 İstanbul'da Çocuk Oyun Parklarındaki Kirlilik Araştırması: Hava (Partikül Madde) Ve Toprak (Ağır Metaller) Kirliliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Göksel DEMİR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 108Y173 01.11.2008 01.11.2010
112 Development of Emissions Inventory for the City of Istanbul and Validation Via Air Quality Models and Observations Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Göksel DEMİR Araştırma Uluslararası TÜBİTAK Eski proje olup; kayıtlardan bulunamıştır. 109Y382 01.05.2011 01.08.2013
113 Silindirik Metal Nanopartiküllerden Oluşan Plazmonik Yapilar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğr. Gör. ERGÜN ŞİMŞEK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 110E002 01.05.2010 01.05.2011
114 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi için Konuşma ve Yüz İfadelerinden Spontan Duygu Tanıma Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. ÇİĞDEM EROĞLU ERDEM Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 110E056 01.09.2010 01.09.2013
115 Çok Katmanlı Ortamlara Gömülü Rastgele Şekle Sahip Üç Boyutlu Nesnelerden Saçılan Elektromanyetik Alanın Nümerik Hesaplanması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğr. Gör. ERGÜN ŞİMŞEK Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 110E269 01.04.2011 01.10.2013
116 Buğdaydan Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Multi-Enzim Karışımı Üzerindeki Kinetik Modelleme Çalışmaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Doç. Dr. MEHMET MELİKOĞLU Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 110M338 01.07.2010 01.07.2011
117 Çevresel Gürültülere Karşı Ses Yalıtımı Ölçüm ve Değerlendirme Birimlerinin Ülkemiz Açısından Araştırılması ve COST Action TU091 Kapsamında Yapılacak Çalışmalara Katılım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Prof. Dr. SELMA KURRA Araştırma Uluslararası TÜBİTAK Eski proje olup; kayıtlardan bulunamıştır. 110M784 01.10.2011 01.02.2013
118 Kentsel Aerosollerin Kaynaklari Ve Bileşimi: İstanbul?Da Bir Örnek Çalişma Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Doç. Dr. GÖKSEL DEMİR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 110Y364 15.04.2011 15.04.2012
119 Kalp Kapakçıklarının Otomatik Bölütlenmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. DEVRİM ÜNAY Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 111E007 01.06.2011 01.06.2012
120 Demansla Ilişkili Görüntüleme Bulgularının Görsel Ve  Bilgisayar Yardımı Ile Yapılan Derecelendirmelerinin Karşılaştırılması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. DEVRİM ÜNAY Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 3501 111E083 01.10.2011 01.10.2014
121 Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Doç. Dr. HÜSEYİN ÖZDEMİR Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1007 111G155 15.05.2013 15.10.2016
122 Toplumsal Çatişma Ve Dayanişma Hattinda Alternatif Bir İletişim Modeline Doğru İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Prof. Dr. ZEYNEP TÜL SÜALP Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 111K221 01.11.2011 01.05.2014
123 Mekanik Dolaşım Desteği Ile Sol Ventrikül-Atardamar Bağlaşık Sistem Veriminin İyileştirilmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doç. Dr. ABDURRAHMAN KAMURAN KADIPAŞAOĞLU Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 111M243 15.11.2011 15.11.2013
124 Türk Makam Müziğinin Otomatik Ezgi Analizi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doç. Dr. BARIŞ BOZKURT Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 112E162 01.09.2012 01.09.2014
125 İç Ve Diş Mekan Hava Örneklerinde Ve İç Mekan Toz Örneklerinde Kalici Organik Kirleticilerin (Kok?Lar) İncelenmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Prof. Dr. PERİHAN BİNNUR KURT KARAKUŞ Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1002 112Y004 15.04.2012 15.04.2013
126 Insansız Hava Aracı Videolarında Çoklu Nesne Tespit ve Takibi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Nafiz ARICA Araştırma Ulusal TÜBİTAK ARDEB / 1001 119E596 Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
127 Molekül kütüphanelerinin SARS-CoV2'e karşı sanal taranması Tıp Fakültesi Temel Bilimler Prof. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Ulusal TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 119N234 Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
128 Yeni Koronavirüs (SARS-CoV2) Tespitine Yönelik Yüksek Hassasiyet ve Kısa Süreli Tanı Testleri Geliştirilmesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AVŞAR Araştırma Ulusal TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
129 COVID-19 Salgını Etkileri ile Kaygı ve Depresyon Semptomları Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Biçimleri ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Başak Türküler AKA Araştırma Ulusal TÜBİTAK 1001 "COVID-19 VE TOPLUM: SALGININ SOSYAL, BEŞERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER" ÇAĞRISI 120K372 Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
130 COVID-19 Pandemisinde Isgücü Piyasası, Gelir Kayıpları ve Hane Içi Üretim İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Doç. Dr. Gökçe UYSAL KOLAŞİN Araştırma Ulusal TÜBİTAK 1001 "COVID-19 VE TOPLUM: SALGININ SOSYAL, BEŞERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER" ÇAĞRISI 120K577 Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
131 Hibrit Sanal Tarama Yöntemleri ile Molekül Kütüphanelerinden Belirlenecek Bileşikler ve Özgün Doğal Molekül Analoglarının Sentezi, COVID-19'a Karşı Etkinliklerinin İn Vitro ve In Vivo Anti-Viral Etkilerinin Araştırılması Tıp Fakültesi Temel Bilimler Prof. Dr. Serdar DURDAĞI Araştırma Ulusal TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) 118AG020 Sözleşme geldiğinde bakılacaktır.
132 Denizaltı Gemisi-Helikopter arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi Geliştirilmesi ve Üretimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof. Dr. Ali GÜNGÖR Araştırma Ulusal SSM İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yok 17.08.2012 20.09.2016
133 Denizaltı Gemisi-Helikopter arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi Geliştirilmesi ve Üretimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof. Dr. Ali GÜNGÖR Araştırma Ulusal SSM İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yok 17.08.2012 20.09.2016
134 Denizaltılarda Öz Akustik Kestirimi ve Akustik İzleme/Uyarı Sistemi Prototip Geliştirilmesi Projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof. Dr. Ali GÜNGÖR Araştırma Ulusal SSM İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. yok 12.04.2016 01.09.2018