Amaç ve Hedefler

I. AMACIMIZ
Bahçeşehir Üniversitesi “Global Hukuk Devleti İlkeleri Direktörlüğü” olarak amacımız, modern teknolojileri kullanarak, adaletin temel prensiplerini, insan hakları kavramını ve hukuk devleti ilkelerini, dünya hukukçularını bir araya getirmek ve süreklilik arz eden bir katılım sağlamak suretiyle bilgiyi uluslararası alanda paylaşmaktır. Zira, adaletin temel prensipleri, insan hakları kavramı ve hukuk devleti ilkeleri evrensel kavramlar olup ülkesel sınırlarla bağlı değildir. Bu amaca ulaşmak üzere hukuk öğrencilerine ve hukuku uygulayanlara yönelik olarak hiçbir maddi karşılık beklemeksizin etkinlikler düzenlemekteyiz.


II. UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZ
Global Dünyada Hukuk Devleti İlkelerini tanıtmak, yerleştirmek ve geliştirmek amacımıza yönelik olarak aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktayız:
1. Dünya’daki hukuk sistemleri hızlı bir şekilde değişmektedir. IGUL bu değişimi izlemekte ve dünyada adalet, eşitlik ve barışın tesisine yönelik katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.
2. Global dünyada hukukçuların evrensel değerlere sahip olmaları gerekir. IGUL gerek Türkiye’de ve gerekse dünyanın herhangi bir köşesindeki hukuk okuyan öğrencilerin, genç hukukçuların ve adliye mensuplarının birlikte çalışmalar yapmalarını kolaylaştırmak ve böylece müşterek iletişim araçları olarak hukuk ilkelerini ve kavramlarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak arzusundadır.
3. 2020 yılı ilkbaharında tüm dünyayı etkileyen salgının arkasından dünyanın tekrar normalleşmesi, yeni normale geçmesi aşamasında hukuk eğitimi ve öğretiminin büyük ölçüde uzaktan fakat eş zamanlı olarak yapılacağı anlaşılmaktadır. IGUL bu gelişmeyi dikkate alarak dünyadaki hukuk eğitimcilerinin, akademisyenlerin ve hukuk öğrencilerinin birbirleriyle sanal ortamda buluşmalarını sağlayarak birbirlerinden öğrenmeyi ve e-öğrenim’deki deneyimlerini paylaşmayı teşvik etmektedir.
4. IGUL hedeflere ulaşmak üzere uzaktan hukuk eğitiminde etkili tekniklerin kullanılması ve BAU Siber Güvenlik Merkezi’nin geliştirdiği e-mahkeme gibi bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla bilimin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

III. ETKİNLİKLERİMİZ

Yukarıda belirttiğimiz hedeflerimize ulaşmak üzere bilimsel araştırmalar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, yayınlar, müşterek çalışmalar ve özel etkinlikleri hiçbir maddi karşılık beklemeden düzenlemekteyiz. Etkinlikleri planlarken misyonumuza ulaşmak üzere öncelikli alanlar belirlemiş bulunmaktayız. 2020-2021 dönemi bakımından öncelik verdiğimiz konular aşağıdaki gibidir:

1) Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu: 17 Şubat 2020 tarihinde kurulan Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu haftanın Pazartesi günleri çalışmalarına devam ediyor. Araştırma grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Alman Yapay Zeka Hukukuna vakıf olan uzman ve üyeler Ar. Gör. Mertkan Torun ve BAU mezunu Stj. Av. Celal Duruhan Aydınlı nezaretinde çalışmalar devam etmektedir. Aralık 2020 tarihinde Artificial Intelligence and Law başlığı altında sanal ortamda uluslararası konferans düzenlenecektir. Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu’nun düzenlediği etkinlik kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.
2) Ceza Adalet Sistemi, Kolluk ve Yargıda Zaman Yönetimi Araştırma Grubu: Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği konusunda Dönmezer ve Yenisey tarafından 1998 yılında yapılan dosya analizi sonuçlarıyla mukayese etmek üzere 2020 yılına ait 1000 dosya incelenecek ve transnasyonel reform ilkeleri açısından Prof. Caroline Cooper ile birlikte iş birliği yapılarak değerlendirmeler yapılacaktır. Kolluğun önleyici yetkileri ile adli yetkileri ceza adalet sistemi içerisinde önemli bir yer işgal ettiği için bu araştırma grubunun çalışmaları önleyici ve adli yetkileri de kapsamaktadır.
3) Hukukta Klinik Çalışmalar ve Uzlaştırma: Hukuk öğrencilerini uygulamaya hazırlamak üzere gerçek hayat uyuşmazlıklarını çözme becerisi kazandırılmalıdır. IGUL bu nedenle BAU Hukuk Fakültesi yeni binasında tecrübeli avukatlar nezaretinde öğrencilerin halka hukuk hizmeti sağlamasını hedeflemektedir. Uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözülmesinde ön sıralara geçmiş olan uzlaştırma konusunda da gerek yüz yüze ve gerekse sanal ortamda eğitim çalışmaları yapılacaktır. 2020 yılı içerisinde IGUL Direktörlüğü öncülüğünde Uzlaştırma yarışması düzenlenecektir.
4) Avukatlık Becerileri: 

a.Üstün Başarı Sınıfı
Türk Avukatlık Hukukuna ilişkin bilgileri paylaşmak üzere Üstün Başarı Sınıfı adı altında bir etkinlik yapılmıştır. Etkinliğin kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında Prof. Dr. Feridun Yenisey'in Ceza Muhakemesi Hukuku derslerine de buradan ulaşabilirsiniz.
b. Advanced Legal Studies
Uluslararası alanda hukuk uygulamaları yapacak olan avukatlar için bilinmesi gerekli yararlı konular vardır. Örneğin; Contract Drafting, Evidence, Lawyering Skills, Cross Examination ve Urban Law gibi konularda Advanced Legal Studies başlığı altında konunun uzmanları (Prof. Frank T. Read ( South Texas College of Law, Dean Emeritus, President), Prof. Karen Steinhauser (University of Denver), Prof. Julian Juergensmeyer (Georgia State University) gibi) tarafından buradan izlenebilen eğitimler verilmiş olup eğitimler devam etmektedir. Bu eğitimlere devam eden öğrencilere eğitim süresi boyunca ve mezuniyet sonrası staj imkanı sağlayacak olan IGUL sertifikasının geçerli olduğu avukatlık büroları da belirlenmiştir. 29 Ağustos 2020 tarihinde günümüz hukuk uygulamalarına ve geleceğe ilişkin hukuk fakültesi öğrencilerinin fikirlerini almak üzere toplantı düzenlenecek ve bu fikirler Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan “Online Hukuk Eğitimi ve Hukuk Uygulamaları” konferasında tartışılacaktır. Bu konferansın ilk buluşması olan ve 26-27 Temmuz 2019 tarihinde yapılan “21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi Çalıştayı” videolarını da buradan izleyebilirsiniz. IGUL Uluslarası İlişkiler Koordinatörü Av. Phyllis Cox’un desteğiyle 29 Haziran – 3 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen Transnational Law Week etkinlik kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.
5) Legal English: Uluslararası alanda hukuk uygulaması yapacak olan ve iyi ingilizce bilen hukukçuların hukuk terminolojisine de hakim olmaları şarttır. Bu gerçekten yola çıkan IGULDirektörlüğü 2020 döneminde Öğr. Gör. Özgür Bayram tarafından verilen Hukuk İngilizcesi derslerini kayıt etmiş ve sanal ortamda ücretsiz olarak hukukçuların istifadesine sunmuştur. Buradan tüm dersler kayıtları izlenebilmektedir.