TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE

BİZ KİMİZ

Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) Direktörlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak 2014 yılından beri faaliyet gösteren, 21.11.2017 tarih ve 2017/15/02 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı doğrultusunda, Üniversite Rektörlüğü altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

HEDEFLER:

Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak

Üniversitedeki Akademisyenlerinin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak

Üniversite-sanayi işbirliğine (ÜSİ) yönelik yenilikçi faaliyetlerde bulunmak

Proje ve işbirliği kurgularında fikri mülkiyet hakları (FMH) potansiyelini değerlendirmek

Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak

BAU’da girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek

Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak

Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.

VİZYON :

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla , bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayıp;  sürdürülebilir ve proaktif işbirliği esasına dayanan, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik aktivitelerinin odak merkezi olmak.

MİSYON:

Ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji üreten ve kullanan paydaşlara; araştırma ve teknoloji transferi yapabilmeleri için uygun ortam yaratılması ve bu ortamın değer yaratacak şekilde yönetilmesine katkı sağlamak.

Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6, İstanbul

Bahçeşehir Üniversitesi D Blok

http://tto.bahcesehir.edu.tr

tto@tto.bau.edu.t