Yönetim Lisansüstü Programları Hakkında

Hızlı değişen dünyada yönetim anlayışımız da değişmektedir. Bu değişime en iyi şekilde uyum sağlayan bireyler, uygulama ve yaklaşımlar geliştirmek yönetim yüksek lisans programlarının önceliğidir. Bu sayede yenilikçi fikirleri destekleyen öğrenme ortamları tasarlamak ve küresel sorunlara küresel çözümler bulabilecek liderler yetiştirmeyi arzu ediyoruz.

Adaylarımızın liderlik yolculuklarına katkı sağlamak, potansiyellerini keşfetmeleri ve ortaya çıkarmaları için destek olmak, disiplinler arası çalışmalarla toplumsal faydaya odaklanan araştırma destekli, etkileşimli öğrenme ortamlarını sağlayarak öğrencilerimizle birlikte değişen yönetim anlayışının inşasında katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Dr. Öğr. Üy. Tuğçe ASLAN

Yönetim Lisansüstü Programları Direktörü