Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Programları Hakkında

Ulusal sınırları aşarak ortak dünya sorunları haline dönüşen konulara çözüm sunabilmek; başta siyasi, ekonomik, tarihsel, kültürel ve sosyolojik olmak üzere birçok farklı yaklaşımı global bir bakış açısı ile ele alarak analiz yapabilme becerisini gerektirmektedir.

Teori ve uygulamayı bir arada sunan lisansüstü programlarımız, müfredatları ve geniş seçmeli ders havuzları ile öğrencilerimize ABD, AB, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya vb. bölgesel çalışmaların yanı sıra; medya, terörizm, güvenlik, göç, enerji politikaları, uluslararası kurumlar, politikekonomigibigünceldünyakonularına daeğilerekuzmanlıkkazanmalarınafırsatsunmaktadır.

Doç. Dr. Burak KÜNTAY

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lisansüstü Programları Direktörü