Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hakkında

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, şirketlerin geride kalmaması için inovasyon odaklı değer yaratmaları gerekmektedir. Değer yaratmak ise girişimcilik alanında kurumsal kasların ve bireysel becerilerin gelişmesi ve sürekli değer yaratmayı sağlayacak ekosistemler yaratmakla mümkün olacaktır.

Girişimcilik ve pazarlama yüksek lisans programları öğrencilerine değer odaklı iş modelleri geliştirerek küresel ölçekte büyüyebilecekleri beceri ve yetkinlikleri kazanmalarını hedefleyen bir öğrenme ortamı sunacaktır. Bu sayede küresel işletmeler ve küresel markalar yaratacak liderler yetiştirmeyi arzu ediyoruz.

 

Dr. Öğr. Üy. Hakan ASLAN

Girişimcilik ve Pazarlama Programları Direktörü