Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Hakkında

Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği dijital dönüşüm sürecinin etkilerinin, en köklü değişimleri ortaya attığı alanların başında finans ve bankacılık sektörleri gelmektedir. Konvansiyonel iş modellerinin yerini hızla yenilikçi iş modellerinin alması ile finans ve bankacılık sektöründe sunulan ürün ve hizmetler, hizmetlerin sunulduğu platformlar değişmektedir.

Lisansüstü programlarımız ile sektörde operasyonel, teknik ve yasal alt yapılarını geliştirme çabasında olan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları, değişime öncülük ederek rekabet üstünlüğü sağlayacak bilgi ve becerilere sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Prof. Dr. Yavuz GÜNALAY

Ekonomi ve Finas Lisansüstü Programları Direktörü