Üstün Başarı Sınıfı

Etkinlikler arasından 10 farklı etkinlik izleyip Katılım Değerlendirm Formu'nu igul@law.bau.edu.tr mail adresine her bir etkinlik için doldurup iletmeniz durumunda online katılım belgesi verilecektir.

1. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi

AİHM Kararlarında Kolluğun Silah Kullanmasına İlişkin Ulusal Düzenlemelerin İrdelenmesi (Abdülkadir Kaya, 30 Nisan 2020)

 

2. Hukuk İngilizcesi (Legal English)

Legal Education and Exams in Online Courses (Zafer Kahraman, Mark Meirowitz, Feridun Yenisey, 22 Mayıs 2020)

Legal Education and Distance Legal Education (Phyllis Cox, Zafer Kahraman, Feridun Yenisey, 20 Mayıs 2020)

The US Courst System (Özgür Bayram, 1 Mart 2019)

Legal Professionals Özgür Bayram, 8 Mart 2019)

Legal English 1 (Özgür Bayram, 29 Mart 2019)

Legal English 2 (Özgür Bayram, 8 Mart 2019)

Legal English 3 (Özgür Bayram, 1 Mart 2019)

Law of Torts (Özgür Bayram, 30 Kasım 2018)

The Jury System (Özgür Bayram, 23 Kasım 2018)

Criminal Law (Özgür Bayram, 16 Kasım 2018)

Legal Vocabulary (Özgür Bayram, 2 Kasım 2018)

Legal Professions (Özgür Bayram, 26 Ekim 2018)

Course Revision (Özgür Bayram, 18 Mayıs 2018)

Employment Law (Özgür Bayram, 27 Nisan 2018)

Practice of Law: Criminal and Civil Law 2 (Özgür Bayram, 26 Nisan 2018)

Practice of Law: Criminal and Civil Law 1 (Özgür Bayram, 19 Nisan 2018)

Law of Torts 2 (Özgür Bayram, 30 Mart 2018)

Criminal Law 2 (Özgür Bayram, 23 Mart 2018)

Criminal & Civil Law Compared (Özgür Bayram, 16 Mart 2018)

Legal Processes (Özgür Bayram, 9 Mart 2018)

 

3. Alman Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Alman Ceza Muhakemesi Hukuku (Salih Oktar, 11 Mart 2020)

Almanya'da Alternatif Çözüm Muhakemeleri (Feridun Yenisey, Salih Oktar, 4 Mart 2020)

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri – Feridun Yenisey

 

4. Çapraz Sorgu ve Kurgusal Dava

Capraz Sorgu 1 (Feridun Yenisey, 14 Subat 2019)

Çapraz Sorgu 2 (Feridun Yenisey, 1 Mart 2019)

Başkan Duruşma Usulü Öğretiyor (Fahrettin Demirağ, 15 Şubat 2019)

Kurgusal Dava: Rüstem (Feridun Yenisey, 11 Şubat 2019)

Çapraz Sorgu Eğitim Filmi: Rüstem

Kurgusal Dava (Ahu Ayanoğlu Moralı, 14 Şubat 2019)

Trial Advocacy (Tom Read, 22 Ekim 2018)

Trial Advocacy 2 (Tom Read, 31 Ekim 2018)

Çapraz Sorgu Teknikleri 1 (Tom Read, Hande Ulutürk, 1 Nisan 2019)

Çapraz Sorgu Teknikleri 2 (Tom Read, Hande Ulutürk, 2 Nisan 2019)

Çapraz Sorgu Teknikleri 3 (Tom Read, Hande Ulutürk, 3 Nisan 2019)

Çapraz Sorgu Teknikleri 4 (Tom Read, Hande Ulutürk, 5 Nisan 2019)

Kurgusal Dava Yarışmasına Katılan Takımların Sunumları

 

5. Uzlaştırma Teknikleri

Uzlaştırma (Feridun Yenisey)

Uzlaştırma Telefon Konuşması (Neylan Ziyalar)

Uzlaştırma Telefon Konuşması (Neylan Ziyalar)

Uzlaştırma Açılış Konuşması (Neylan Ziyalar)

Mağdur Hakları 1 (Michael Kilchling, Feridun Yenisey, 12 Nisan 2019)

Mağdur Hakları 2 (Michael Kilchling, Feridun Yenisey, 12 Nisan 2019)

 

6. İleri Avukatlık Hukuku

a. Temel İlkeler

Lawyering Skills (Phyllis Cox, 9 Nisan 2020)

Admission of International Students to Bar Exam (Phyllis Cox, 12 Mart 2020)

Hukukun Üstünlüğü (Köksal Bayraktar, 20 Şubat 2019)

Avukatlık ve İnsan Hakları (Durmuş Tezcan, 1 Mart 2019)

AİHM'de Duruşma (Durmuş Tezcan, 15 Şubat 2019)

Avukatlık ve Anayasa (Korkut Kanadoğlu, 27 Şubat 2019)

Hukuksal Etik ve Yargı Etiği (Aziz Can Tuncay, 27 Şubat 2018)

Yargı Etiği (Aziz Can Tuncay, 19 Kasım 2018)

Avukat Etiği (Salih Oktar, 19 Kasım 2018)

Avukatlık Meslek Kuralları (Ayça Özok Ener, 1 Mart 2019)

Metodoloji (Tamer Şahin, 27 Şubat 2019)

Hukuka Aykırı Deliller (Fatih Selami Mahmutoğlu, 6 Mart 2019)

Illegally Obtained Evidence (Hande Ulutürk, 5 Mart 2019)

İletişim Becerileri ve Beden Dili (Neylan Ziyalar, 26 Şubat 2019)

Bilimsel Araştırma Metodları (Serkan Köybaşı, 3 Aralık 2018)

b. Avukatlık Sözleşmesi, Bürosu ve Dava Stratejisi

Avukatlık Sözleşmesi (İfaket Aydemir, 27 Şubat 2019)

Dava Stratejisi (Naim Karakaya, Salih Oktar, 13 Kasım 2018)

Dava Stratejisi 1 (Berra Besler, 25 Şubat 2019)

Avukatlık Stajı (Berra Besler, 27 Şubat 2019)

Dava Stratejisi 2 (Berra Besler, 14 Kasım 2018)

Dava Stratejisi 2 (Berra Besler, 13 Şubat 2019)

c. Uygulamalı Ceza Avukatlığı

İleri Avukatlık Hukuku (Köksal Bayraktar, 14 Kasım 2018)

İleri Avukatlık Hukuku (Vehbi Kahveci, 14 Kasım 2018)

Bir Ceza Davasının Anatomisi (Önder Öztürel, 5 Aralık 2018)

Çevre Ceza Hukuku (Önder Öztürel, 12 Kasım 2018)

İddianame ve Dava Dilekçesi (Aynur Tuncel Yazgan, 26 Şubat 2019)

Soruşturma Evresinde Müdafi (Alim Mert, 1 Mart 2019)

Almanya'da Müdafinin Rolü (Johanna Rinceanu, Feridun Yenisey, 7 Mart 2019)

Mukayeseli Ceza Muhakemesi (Salih Oktar, 11 Mart 2019)

O.J. Simpson Davası (Can Çalıcı, Neylan Ziyalar, 13 Mart 2019)

Exclusionary Rule (Phyllis Cox, 12 Aralık 2018)

 

7. Özel Hukuk Sunumları

Kiralananın Devri (Seda Öktem Çevik, 28 Kasım 2018)

İpotek (Öz Seçer, 4 Mart 2019)

Hukuk Davalarında Avukatlık (Adnan Deynekli, 26 Şubat 2019)

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (Adnan Deynekli, 27 Mart 2019)

Taşınır Rehni (Aslı Makaracı Başak, 28 Kasım 2018)

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) (Fatma Burcu Savaş Kutsal, 6 Nisan 2020)

Covid-19 Salgın Hastalığının İcra Hukuku Bakımından Etkileri (Melis Taşpolat Tuğsavul, 14 Nisan 2020)

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri (Öz Seçer, 16 Nisan 2020)

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Küresel Isınma ve Kutup Politikaları (İlker K. Başaran, 20 Nisan 2020)

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Küresel Isınma ve Kutup Politikaları - II (İlker K. Başaran, 27 Nisan 2020)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticaret Sicil Müdürlüklerinin İşlemleri (Nur Özcan, 5 Mart 2020)

 

8. İdari Davalar ve Vergi Hukuku

İdari Davalar (Sadettin Yaman, 20 Şubat 2019)

İdari Davalara Hazırlık (Ahmet Yayla, 20 Şubat 2019)

Vergi Hukuku (Gülsen Güneş, 15 Nisan 2019)

 

9. Hukukçunun Sosyal Yönü

Hukukçuların Okuması Gereken Kitaplar (Kenan Erzurum, 18 Nisan 2019)

Klasik Müzik ve Hukukçu (Orhan Şener, 18 Nisan 2019)