Avrupa Birliği Projeleri

Transversal Project for Migrants- Göçmenlere Beceri Edindirme Programı

Transversal Project for Migrants Avrupa Birliği komisyonu tarafından Erasmus+ Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında fonlandırılmıştır (No. 2018-1-FR01-KA202-048007). Proje kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi haricinde Fransa, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’tan ortaklar göçmenlerin beceri gelişimine yönelik olarak çalışacaklar.  Proje kapsamında problem çözme, karar verme, takım çalışması, dayanıklılık, yaratıcılık ve çeviklik gibi becerilerin geliştirilmesine odaklanılacaktır. Proje iki yıl sürecektir.

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

http://www.transversalmodel.eu/

https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/


University Business Collaboration Platform (UniBus) – Üniversite Sanayi İşbirliği

University Business Collaboration Platform (UniBus) Avrupa Birliği komisyonu tarafından Erasmus+ Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında fonlandırılmıştır (No. 2017-1-TR01-KA203-046678). Bahçeşehir Üniversitesi’nin yürütücü olduğu projede Türkiye’den Actuate ve Torlak Denizcilik, İngiltere’den C4FF ve Liverpool Üniversitesi, Finlandiya’dan LUT ve OY Merinova bulunmaktadır. Proje kapsamında ortaklar üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik olarak çalışmaktadırlar. Proje kapsamında öğrencilerinin projelerinin sanayinin sorunlarına çözüm üretecek şekilde yapılandırmaları amaçlanmaktadır.

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

http://eunibus.site/

https://www.facebook.com/eunibus/

https://www.linkedin.com/company/eunibus/