Uluslararası Geç Bizans Dönemi Şehirleri Çalıştayı

TÜBİTAK ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin maddi destekleriyle Dr. Suna Çağaptay (Mimarlık) ve Dr. Aslıhan Akışık (Genel Eğitim) eşgüdümünde gerçekleşecek bu uluslararası çalıştayda alanında yetkin çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırmacı geç Bizans şehirleri üzerine yaptıkları araştırmalarını sunacaklardır.

20-23 Ağustos 2019

D-Konferans Salonu, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Yerleşkesi

Uluslararası Geç Bizans Dönemi Şehirleri Çalıştayı (1204-1461)

Geç Bizans dünyası (1204-1461), daha önceki dönemlerden farklı olarak Konstantinopolis odaklı olmayan, siyasi olarak bağımsız ama birbirleri ile bağlantılı ve rekabet halinde olan merkezi idarelerin önem kazandığı bir dönem olarak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönem şehirlerinin her biri Konstantinopolis’ten uzak ve dışlanmış yerler olarak algılanmak yerine, odak olarak tasvir edilebilir. Bu dönem aşamalı olarak siyasi ve askeri alanlarda gerilemeye sahne olsa da, ortaya çıkan şehirler Akdeniz coğrafyasının ticari ağlarına dahil olup önemli vasıflar üstlenmişlerdir. Siyasi tarihi anlatan yazılı kaynaklar savaş alanından anekdotlarla dolu olsa da, öte taraftan diplomasi, gezgin taş ustaları ve sanatçılar, dinler, etnik kimlikler ve hanedanlıklar arası evlilikler, entelektüel ağlar, ve ticaret, bu şehirlerin dokusuna yansıyan çarpıcı bir kültürel örtüşme ortamı yaratmıştır. Çalıştayda, geç Bizans dönemi coğrafyasında merkezi siyasi çözülme ile birlikte bölgesel ve yarı bağımsız siyasi idareler sayesinde yeniden inşa edilen şehir dokusuna bakılacaktır. Aralarında Trabzon, Konstantinopolis, İznik, Nif, Selanik, Arta ve Mistra’nın bulunduğu bu önemli merkezler, geç Bizans döneminin şehir dokusunun gelişimi ve dönüşümü hakkında daha geniş bir perspektif edinmek amacıyla arşivsel, edebi, ekonomik, görsel, mimari, sanatsal ve arkeolojik veriler ışığı altında tartışılacaktır.

Program akışına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program ve daha fazla bilgi için: https://latebyzantinecities.com/

 

Bu içerik 26/08/2019 tarihinde güncellenmiştir.