Training and Employment Support for Social Cohesion Project Bi̇reysel İş Geli̇şti̇rme Beceri̇leri̇ni̇n Arttırılması Eği̇ti̇mleri̇ Hi̇zmet Alımı İhalesi İlanı

Training And Employment Support For Social Cohesion Project

Ulusal Rekabete Açık İhale / Public Tender

 

İHALE NO : BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.31.1

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.42

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.43

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.44

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.45

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS/TR-15.46

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS-16.6.

BMZ/81219309/GIZ_BAU/NCS-16.7.

İHALE TARİHİ : 05/12/2018

İHALE SAATİ : 16:00

Sayın İlgililer:

Bahçeşehir Üniversitesi, Training And Employment Support For Social Cohesion Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Federal Ministry For Economic Cooperation And Development (BMZ)’den Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bir hibe sağlamıştır. Bu hibenin bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Bahçeşehir Üniversitesi ilgili firmaları Proje kapsamında gereksinim duyulan ve ihale dosyasında tanımlanan malların temini için teklif vermeye davet etmektedir.

Satınalma Adı : Bireysel İş Geliştirme Becerilerinin Arttırılması Eğitimleri Hizmet Alımı

Malların Teslim Edileceği Yer : Ankara

Bu ilanda yer alan hizmet alımı projenin hibe anlaşması hükümlerine göre Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ve Bahçeşehir Üniversitesi satın alma kurallarına uygun olarak yürütülecektir.

İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini ücretsiz olarak almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir. Aynı zamanda ihale ilanının dijital hali bu sayfadan indirilebilir.

 

Bahçeşehir Üniversitesi

Yıldız Mh., Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak 4-6, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : 444 28 64

Mail: bahcesehiruniversitesi@hs01.kep.tr

 

Saygılarımızla

Proje Uygulama Ekibi

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.