ISS Turkey CEO’su Cavit Habib COOP "Markalı Dersi"nde

BAU CO-OP "Markalı Ders"lerine devam ediyor.

COP4223 ISS “Hightech Application at Living Space Management” dersi bu hafta ISS Genel Merkez’de yapıldı. ISS Turkey CEO’su Cavit Habib’in sunumuyla başlayan ders, öğrencilerin proje sunumlarıyla devam etti.

MARKALI DERS NEDİR?

CO-OP Eğitim Modeli’nin Türkiye’de yükseköğretim sistemine getirdiği en özgün yeniliklerden biri de “Markalı Ders” kavramıdır. Markalı ders, firmaların kendi alan, ürün, hizmet ve uygulamaları konusunda nitelikli insan gücü yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi’nde kendi markalarıyla açtıkları derslerdir.

Firmalar uygulamaya dönük olan bu derslerin içeriklerini sektörel ihtiyaçlarına göre hazırlamaktadırlar. Bu dersler, öğretim üyeleri eşliğinde sektör temsilcileri tarafından verilir. Öğrenciler markalı dersleri seçmeli ders olarak alır ve kredi kazanırlar. Markalı dersler, alanda alt yapı gerektirdiği için sadece ilgili bölüm veya bölümlerin altında COP kodu ile açılır ve sadece o bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından seçilebilir.

Bu derslerin arasında öğrencilerin kişisel gelişimine ağırlık veren, iş yaşam pratiğine odaklı dersler de yer alır. Tüm bölümlerden öğrencilerin seçebilecekleri ve her dönem tekrar edilen kişisel gelişim dersleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, kişisel ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirmek ve bilgiyi nasıl kullanacaklarına rehberlik etmek üzere tasarlanırlar. Ayrıca markalı dersler vasıtasıyla öğrenciler sektörel trendleri ve yenilikleri takip etme, firmalar ise akademik dünya ile işbirliği fırsatına kavuşmuş olurlar.

 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
 • http://content.bahcesehir.edu.tr/
Bu içerik 21/11/2018 tarihinde güncellenmiştir.