Tezli Yüksek Lisans Programı Azami Süresi Hakkında Önemli Bilgilendirme

2016-2017 Güz dönemi itibariyle Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yayınlanan ve Üniversitemiz Senatosu Kararıyla Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizin;

MADDE 7 – (1) Tezli Yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.” maddesine istinaden tezli programda okuyan bütün öğrencilerimizin tez aşamasında olup olmamasına bakılmaksızın 2016-2017 Güz döneminden başlamak üzere 6 yarıyıl azami süre hakları tanınmıştır.
 
İlgili yönetmeliğe istinaden son döneminde olan öğrencilerimizin 2 yarıyıl daha süreleri olduğunu bildiririz.

Bu içerik 06/09/2018 tarihinde güncellenmiştir.