Başvuru Koşulları

Bu doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarından mezun olması

2. En az 60 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olması

3.  En az 55 Dil Yeterlik Puanına (YÖKDİL, YDS) sahip olması

4. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.

Bu içerik 20/03/2019 tarihinde güncellenmiştir.