Bilişim Hukuku

Gerek doğrudan teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların gerekse de hukuk alanında çalışanların hayatın her alanında var olan ve her geçen gün değişerek ilerleyen teknolojinin kullanımından doğabilecek hukuksal sorunları daha somut ve sağlıklı yorumlayabilmelerini temin etmektir.  

İnternet ve diğer dijital teknolojiler ile ilgilenenlerin Elektronik Haberleşme ve buna bağlı mevzuata hakim olmaları ve yürütmekte ya da yürütecekleri faaliyetlerde olası hukuksal sorunların önüne geçmelerini sağlayacaktır.

Diğer taraftan, hukuk disipliniyle ilgili alanlarda çalışmakta ve çalışacak kişiler için ise, mevzuat hükümlerini uygularken teknolojinin enstrümanlarını daha iyi anlama buna bağlı olarak nitelikli karar verebilmelerini temin edecektir.