BAU 2017 - 2018 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretimi Akademik Takvimi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 AKADEMİK YILI 
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
GÜZ YARIYILI
21 Şubat - 16 Ağustos 2019 Perşembe -Cuma Uluslararası Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı kabul ve kayıtlarının başlaması. 16 Ağustos 2019 tarihinden sonra vize alacak uluslararası öğrencilere başvuru kabul belgesi gönderilemez, vize şartı olmayan öğrencilere gönderilebilir.  Kabul, Üniversiteye kayıt ve mali işlemlerin 29 Ağustos 2019 Perşembe günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin tüm vize işlemleri, okula öğrencilik kayıtları bu tarihe kadar tamamlanmış gerekmektedir. 
12 Temmuz 2019 Cuma 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
12 Temmuz 2019 Cuma  2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
01 Temmuz 2019 Pazartesi Tıp Fakültesi Sınıf 6 -İNTÖRNLÜK DÖNEMİ başlangıç tarihi
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi
11-14 Ağustos 2019  Pazar - Çarşamba Kurban Bayramı (3 gün tatil)
01-19 Ağustos 2019 Perşembe-Pazartesi Ön lisans ve Lisans programları için Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş ve özel öğrenci başvurularının yapılması, geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru dosyasına eklemek zorundadırlar.
05-19 Ağustos 2019 Pazartesi-Pazartesi Çift ana dal ve yan dal başvurularının yapılması
19-23 Ağustos 2019 Pazartesi-Cuma Ön lisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
20 Ağustos 2019 Salı Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı. Yazılı Sınav:09:00; Sözlü Sınav:13:30 Sınav Yeri: Beşiktaş Yerleşkesi Güney Kampüsü ve ilanı. 
22 Ağustos 2019 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek  isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
21-23 Ağustos 2019 Çarşamba-Cuma Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
26-29 Ağustos 2019 Pazartesi -  Perşembe 2018-2019 Yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlar için başvurularını yapması. 
26 Ağustos 2019 Pazartesi Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilme sonuçlarının öğrencilere ilanı, yazılı olarak öğrencilere bildirilmeye başlanması
27-29 Ağustos 2019 Salı -  Perşembe Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal programlarına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Başvurdukları programa kabul edilip kayıt yaptıran Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal ders intibaklarının yapılması için ilgili birimlere kayıt yaptıran öğrenci listesinin aynı gün içinde iletilmesi gerekir. Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kesin kayıt olanların ilgili birimlerce ders intibakların yapılması ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme intibak girişlerinin yapılması zorunludur.
29 Ağustos 2019 Perşembe Tüm Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin güz yarıyılı kayıt işlemleri için mali işlemlerini tamamlamalarının son günü. Mali işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ders kayıt sistemi kayıt döneminde kapalı olup, bu öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
29 Ağustos 2019 Perşembe Uluslararası Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin kayıt ve mali işlemlerinin tamamlanması. Bu tarihe kadar Üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencilere uyarı mektubu yollanmalıdır. 
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı (tatil)
02 Eylül 2019 Pazartesi TIP Fakültesi Sınıf 3 öğrencileri için yıllık derslerin ve Sınıf 4 ile 5 öğrencilerinin stajlarının başlangıç tarihi. Staj programı tüm öğrenciler için ilgili fakülte tarafından yapılacak, sisteme işlenecek ve öğrencilere duyurulacaktır.
02-06 Eylül 2019 Pazartesi-Cuma Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kesin kayıt olanların ilgili birimlerce ders intibakların yapılması ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme ders intibakı ile ilgili girişlerin yapılması zorunludur. Kurum içi yatay geçiş ve çift ana dal, yan dal ders intibakları ÖİDB ye iletilmelidir, bu derslerin sisteme girişleri ÖİDB tarafından yapılacaktır.
03 Eylül 2019 Salı  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
03-05 Eylül 2019 Salı -  Perşembe 2018-2019 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavların yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na Dekanlıklarca iletilmesi.
08 Eylül 2019  Pazar İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: 10:00 - Sınav Yeri: Beşiktaş Güney kampüsü (tüm yeni kayıt TC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için,)  
09 Eylül 2019 Pazartesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri için yıllık derslerin başlangıç tarihi
09-13 Eylül 2019 Pazartesi-Cuma Ders kayıt dönemi. Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa bahar yarıyılıda yeni kayıt olan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin  kayıtları  SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
10 Eylül 2019 Salı 08 Eylül 2019 günü yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının internetten ilanı
11 Eylül 2019 Çarşamba  İngilizce Yeterlik Sınavı (08 Eylül 2019 tarihinde yapılan İngilizce seviye belirleme sınavında başarılı olmuş tüm  öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için) Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
13 Eylül 2019 Cuma  11 Eylül 2019 günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı ve öğrencilere duyurulması.
16 Eylül 2019 Pazartesi Tüm ön lisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. (Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri dahildir)
16 Eylül 2019 Pazartesi Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, tüm öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katılımı ile 2019-2020 akademik yıla başlama töreni. Saat:16:00. Yer, programa göre ilan edilecek.
16-20 Eylül 2019 Pazartesi-Cuma İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa (programına) yeni başlayacak öğrencilerin dersleri Öğrenci İşletim Sistemi (SAP) tarafından sisteme atanacaktır. Bu öğrenciler ders kaydı işlemi yapmayacaklardır. Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler hariç ders intibak işlemleri sistemde tamamlanan diğer yatay, dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kayıt kurallarına göre kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır. Bu işlemlerini ders kayıt haftasında kayıt takvimine göre yapmaları gerekmektedir. 
16-20 Eylül 2019 Pazartesi-Cuma Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.
16-20 Eylül 2019  Pazartesi-Cuma   Ders kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine 16-20 Eylül 2019 tarileri arasında başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlen öğrencilerin   e-mail yolu ile Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi. Bu öğrencilerin Mali İşler Daire Başkanlığına gitmeleri. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi EKLE-SİL DÖNEMİNDE açılır ve öğrenci takip eden haftadaki EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden EKLE-SİL dönemi sonuna kadar ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
16-20 Eylül 2019  Pazartesi-Cuma   Derslerle ilgili ders yönetim planının (syllabus)  SAP sistemine konulması. Önemli olup her ders için konulması gerekmektedir. 
17 Eylül 2019 Salı Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin başlaması 
18 Eylül 2019 Çarşamba Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
21-22 Eylül 2019 Cumartesi-Pazar Ders muafiyet sınavları. Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, yatay geçiş veya DGS öğrencileri bu haktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB’ye bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur. Dersin kodu ne ise ait olduğu birim bu sınavı verecektir. Notların manuel giriş için acil olarak ÖİDB’ye bildirilmesi gerekir ki öğrenci EKLE-SİL döneminde değişiklik yapabilsin.
23-27 Eylül 2019 Pazartesi-Cuma  EKLE-SİL haftası. Öğrencinin EKLE-SİL haftasında ders kaydı yapabilmesi için ekle-sil haftasından önce tüm mali işlemlerini tamamlamış, sisteminin açılmış olması ve normal kayıt haftasında mutlaka ders kaydı yaptırmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin sistemi kapalı olacaktır ve ders kaydı yaptıramaz.
25 Eylül 2019 Çarşamba EKLE-SİL Haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 25 Eylül 2019 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00) ve bu derslere kaydolan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 16:00'a kadar internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır, sistem kapalıdır. Kapatılma nedeni ile üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 26 Eylül 2019 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne ve ücret ödemesine sayılmaz.
27 Eylül 2019 Cuma Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir.
27 Eylül 2019 Cuma Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
02 Ekim 2019 Çarşamba Erasmus &World Exchange programı ile gidecek öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı.  
03 Ekim 2019 Perşembe Güz dönemi için Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması. Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
18 Ekim 2019 Cuma Bahar dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, ödev gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Arasınav Yönergesine bakınız.
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı (tatil) (28 Ekim Pazartesi yarım gün, Pazartesi günü dersler yapılmayacaktır)
08 Kasım 2019 Cuma  Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
10 Kasım 2019 Pazar Atatürk'ü Anma Günü.
22 Kasım 2019 Cuma  Bahar yarıyılında açılacak tüm derslerin detaylı listelerinin hazırlanarak Akademik Planlama Birimine iletilmesi, bölüm başkanlıklarınca bölüm seçmeli, bölüm dışı seçmeli ve seçmeli ders havuzlarının Bahar dönemi için güncellenmesinin son günü.
22 Kasım 2019 Cuma Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.
29 Kasım 2019 Cuma  2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
29 Kasım 2019 Cuma  2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün. Hata varsa 04 Aralık 2019 Çarşamba gününe kadar düzeltmelerin ilgili birimlerce Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Kişisel plan için talep bildirilemez.
12 Aralık 2019 Perşembe Bahar dönemi için Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması. Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
13 Aralık 2019 Cuma  Ön lisans ve lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bahar dönemi ders kaydı yaptıramaz.
16-20 Aralık 2019 Pazartesi-Cuma Erasmus, World Exchange, kış okulu veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gidecek ön lisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Akademik İlişkiler ve Programlar Birimi tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 06 Aralık 2019 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez. 
18 Aralık 2019 Çarşamba 2019-2020 güz yarıyılı final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.
24 Aralık 2019 Salı  2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı derslerinin son günü. (Tıp Fakültesinin yıllık dersleri ve stajları devam ediyor.)
25-27 Aralık 2019 Çarşamba-Cuma Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
28 Aralık 2019 - 12 Ocak 2020 Cumartesi-Pazar 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı ön lisans ve lisans programları için yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir. 
01 Ocak 2020 Çarşamba Yılbaşı Tatili, bir gün.
03 Ocak 2020 Cuma  Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin kesilmesi.
14 Ocak 2020 Salı Güz yarıyıl sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 23:59'a kadar). 
14 Ocak 2020  Salı İngilizce Yeterlik Sınavı – Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü  
16 Ocak 2020 Perşembe Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı
16 Ocak 2020 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
16-29 Ocak 2020 Perşembe-Çarşamba Ön lisans ve lisans programları için yatay geçiş, çift ana dal, yan dal ve özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. Başvuran öğrenciler transkriptlerini, müfredat programdaki ders içeriklerini, varsa dil muafiyet belgelerini sisteme yüklemelidirler.
17 Ocak 2020 Cuma  İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı
17 Ocak 2020 Cuma   Tıp Fakültesi güz yarıyılında yapılan yıllık derslerin son günü.
20-26 Ocak 2020 Pazartesi-Pazar 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
27 Ocak 2020 Pazartesi Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
28 Ocak 2020 Salı Bütünleme sınav sonuçları bekletilmeden en son 28 Ocak 2020 saat 10:00'a kadar sisteme girilmelidir. Bütünleme notları girildikçe sistemde görüntülenir.
28 Ocak 2020 Salı 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların güncellenmesi.
30 Ocak 2020 Perşembe İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı dil belgesi olmayan tüm Yatay geçiş,  öğrencileri için). Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü 
31 Ocak 2020 Cuma İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı
30 Ocak 2020 Perşembe Tüm öğrenciler için 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı öğrenim ücreti ödemelerini tamamlaması için son gün. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilere ders kaydı için Öğrenci İşletim Sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.
31 Ocak-04 Şubat 2020 Cuma-Salı Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal kabul veya ret sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün 04 Şubat 2020 Salı günü (saat 15:00'te akademik birimlerin girişler biter) sonucun ÖİDB'ce ilanı, SMS yolu ve yazılı olarak bildirilmesi. (Burada sadece öğrencilerin kabul veya ret durumları bildirilecek, ders intibakları kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yapılacak)
03 Şubat 2020 Pazartesi 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı Tıp Fakültesi için yıllık derslerin başlaması. 
03-06 Şubat 2020 Pazartesi-Perşembe Ders kayıt dönemi. Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve World Exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa Bahar döneminde yeni kaydolan öğrencilerin (irregular öğrenciler) bazı derslerinin kayıtları SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan irregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
05-07 Şubat 2020 Çarşamba-Cuma Yatay geçiş, Çift ana dal, Yan dal ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibakı için ilgili birimlere gün içerisinde iletilmesi.
05-07 Şubat 2020 Çarşamba-Cuma Kurumlar arası yatay geçiş yoluyla kesin kayıt olanların ilgili birimlerce ders intibakların hazırlanması (yatay geçişlerde otomatik atanan ders varsa silinmeli, intibak yaparken üzerinde atanan ders olmamasına dikkat edilmeli ) ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme ders intibakı ile ilgili girişlerin yapılması zorunludur. Kurum içi yatay geçiş ve çift ana dal, yan dal ders intibakları ÖİDB ye iletilmelidir, bu derslerin sisteme girişleri ÖİDB tarafından yapılacaktır.
07 Şubat 2020 Cuma   Tüm öğrenciler geçmiş borçları ve Bahar dönemi için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için SAP sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.
19 Şubat 2020 Çarşamba Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
10 Şubat  2020 Pazartesi  2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı ön lisans ve lisans programları için  derslerin başlaması. 
10-13 Şubat 2020 Pazartesi - Perşembe 03-06 Şubat 2020 tarihlerindeki ders kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi akademik birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin e-mail yolu ile Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi EKLE-SİL döneminde açılır ve öğrenci takip eden EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
11-14 Şubat 2020 Salı - Cuma  Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden 2019-2020 güz yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda kaydoldukları dersi üzerlerinden düşürtmek için ÖİDB’ye başvurabilirler ve ücretini tam olarak geri alabilirler.
15 Şubat 2020 Cumartesi EK sınav hakkı olan öğrencilerin ek sınava gireceği derslerin planlanmasının ilgili birimce yapılması, öğrencilere, dersin ait olduğu bölüme ve ders öğretim elemanına bildirilmesi. 
15-16 Şubat 2020 Cumartesi - Pazar  Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, (yatay geçiş veya DGS öğrencileri bu haktan yararlanamaz.)) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru sınav verecek ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Bölümü Uluslararası öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
17-21 Şubat 2020 Pazartesi - Cuma EKLE-SİL haftası. Tüm ön lisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme -  Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için SAP sistemi kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi 10 Ocak 2020 tarihine kadar hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydının yapılması gerekmektedir.
18-19 Şubat 2020 Salı-Çarşamba Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavların yapılması. Planlama ilgili birimlerce yapılacak ve başvuran öğrencilere, dersin bağlı olduğu bölüm/Birim başkanlığına ve ders öğretim elemanına duyurulacaktır. Sınavların acilen değerlendirilmesi ve öğrencilere duyurulması, neticenin ÖİDB’ye iletilmesi. Başarısız olan öğrenciler EKLE-SİL döneminde ders kaydı yapabilir.
19 Şubat 2020 Çarşamba  Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli dersler 19 Şubat 2020 Çarşamba günü kapatılacaktır (saat 16:00)  ve bu derslere kaydolan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 21 Şubat 2020 tarihi saat 16:00'ya kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 20 Şubat 2020 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler için öğretim elemanının ders yüküne ücretlendirilmesine sayılmaz.
19 Şubat 2020 Çarşamba  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir. 
19 Şubat 2020 Çarşamba  Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
25 Şubat 2020  Salı Erasmus &World Exchange programına gitmek için başvuran öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı.
06 Mart 2020 Cuma  Bahar dönemi için ara sınavların planlanması ve ilgili birimlerce ilan edilmesi. Her dersten en az bir ara sınav yapılması yönetmelik gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak ara sınav, Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir (jüri raporu, kamera kaydı gibi). Lütfen Ara Sınav Yönergesine bakınız. 
03 Nisan 2020 Cuma  Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgilerin Akademik Planlama Birimine iletmesi.
22 Nisan 2020 Çarşamba 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınav  (final) programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 29 Nisan 2020 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması için Akademik Planlama Birimine bildirilmesi.
23 Nisan 2020 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (tatil )
30 Nisan 2020 Perşembe Bahar yarıyılında alınan bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Öğrenci bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.
01 Mayıs 2020 Cuma Emek ve Dayanışma Günü (tatil)
07 Mayıs 2020 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
08 Mayıs 2020 Cuma  2019-2020 akademik yılı yaz okulunda açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik Planlama Birimine bildirilmesinin son günü. Akademik Planlama Biriminin çakışmalar varsa kontrol etmesi.
08 Mayıs 2020 Cuma  Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Kesilmesi  
18 Mayıs 2020 Pazartesi 23 Nisan 2020 Perşembe günü yapılması gereken dersler yapılacaktır.
19 Mayıs 2020 Salı Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (tatil)
20 Mayıs 2020 Çarşamba İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için)
  Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
20 Mayıs 2020 Çarşamba 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı derslerinin son günü.  01 Mayıs 2020 Cuma günü yapılması gereken dersler yapılacaktır. Tıp Fakültesinin yıllık dersleri devam ediyor.
22 Mayıs 2020 Cuma  20 Mayıs 2020'de yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı. 
23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24-26 Mayıs 2020 Pazar - Salı Ramazan Bayramı (2 gün tatil) 
01 Haziran 2020 Pazartesi 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları (final) programının öğrencilere ilan edilmesi.
01 Haziran 2020 Pazartesi Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin başlaması
01-07 Haziran 2020 Pazartesi-Pazar 16-22 Mart 2020 haftasında yapılmayan derslerin yapılması
01-14 Haziran 2020 Pazartesi-Pazar Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
12 Haziran 2020  Cuma Tıp Fakültesi için yıllık derslerin son günü. 
15-28 Haziran 2020 Pazartesi -Pazar Ön lisans ve lisans programları için bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) sınavları. Tıp Fakültesi sınıf 5 öğrencileri için staj bütünleme sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık aldıkları tıp dersleri dışındaki dönemlik derslerinin final sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir.
22 Haziran-03 Temmuz 2020 Pazartesi-Cuma Tıp Fakültesi Tıp Fakültesince verilen yıllık derslerinin final sınavları.
29 Haziran 2020 Pazartesi  2019-2020 akademik yılı yaz okulunda açılması planlanan derslerin haftalık programının Akademik Planlama Birimi tarafından öğrencilere ilanının son günü. 
30 Haziran 2020  Salı Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 23:59'a kadar)
30 Haziran 2020 Salı Tıp Fakültesi Sınıf 6 -İNTÖRNLÜK DÖNEMİ sonu
01 Temmuz 2020  Çarşamba Bahar yarıyılı yarıyıl sonu (final) notlarının ilan günü. GNO hesaplaması aynı gün içerisinde bitirilmelidir.
03 Temmuz 2020 Cuma Hazırlık Programı yaz okulu derslerinin kesilmesi
06-17 Temmuz 2020 Salı-Cuma Tıp Fakültesince verilen yıllık derslerinin ve Sınıf 4 öğrencilerinin staj bütünleme sınavları.
07 Temmuz 2020 Salı Mezuniyet derecesine giren öğrencilerin derece sıralamalarının akademik birim yönetim kurulları kararları ile Rektörlüğe ve ÖİDB'ye iletilmesi. Mezun olan öğrencilerin sıralaması bu karardan sonra değiştirilemez. Ara sınıfların derece sıralaması Ekim ayının sonunda sonra yapılır.
08-14 Temmuz 2020 Çarşamba-Salı 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavları (Sistem bütünleme not girişine açık tutulacaktır)
13 Temmuz 2020 Pazartesi  İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için)
  Yazılı Sınav: 09:00; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
14 Temmuz 2020 Salı 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında yeni açılacak ders ve programda yapılacak değişikliklerin Eğitim Komisyonu'na sunulmasının son günü. Kapsamı geniş olan değişikliklerin daha önceki tarihlerde sunulması işlem yapılmasında kolaylık sağlayacaktır.
15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)
16 Temmuz 2020 Perşembe Bütünleme sınav sonuçları bekletilmeden en son 16 Temmuz 2020 saat 14:00'e kadar sisteme girilmelidir. 
17 Temmuz 2020 Cuma 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonucuna göre GNO’ların güncellenmesi.  
17 Temmuz 2020 Cuma İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının internetten ilanı
17-20 Temmuz 2020 Cuma-Pazartesi 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini tam geri alabilirler.
22-24 Temmuz 2020 Çarşamba-Cuma 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Notlarının hemen bildirilmesi gerekmektedir.
24 Temmuz 2020 Cuma 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
YAZ OKULU
20-22 Temmuz 2020 Pazartesi-Çarşamba Yaz okulu ders kayıtları. Yaz okulunda EKLE-SİL dönemi ve dersten çekilme yoktur.
21 Temmuz 2020 Salı Yaz okulunda açılma koşullarını sağlamayan ve kapanması gereken derslerin Akademik Planlama Birimi tarafından öğrencilere ilanı; ilan saat 17:00 civarında yapılacak ve üzerinden ders düşen öğrencilere SMS veya başka yolla bilgi verilecektir. Öğrencilerin sistemlerinden son alacağı dersleri 21 Temmuz 2020 Salı günü kontrol etmeleri gerekir. Eğer açılmadığı için üzerinden düşürülen ders varsa öğrenci 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü sistem üzerinden başka bir ders seçebilir. Şartları sağlamayıp açık kalması gereken dersler yükten sayılmaz ve ücret ödemesi yapılmaz. 
22 Temmuz 2020 Çarşamba 2019-2020 yaz okulu ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün.  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisi olmayan yaz okulu dersi kapatılır. Üzerinden ders düşürülen öğrencilerin 21 Temmuz 2020 Salı gününden sonra mali problemlerini çözümleyerek silinen derslerinin tekrar üzerlerine atanması mümkün değildir.
23 Temmuz 2020 Perşembe Yaz okulunda derslerin başlaması
23 Temmuz - 14 Eylül 2020 Perşembe-Pazartesi Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Bütünleme sınavı yoktur.
30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı Arifesi (dersler yapılmayacaktır)
31 Temmuz-03 Ağustos 2020 Cuma - Pazartesi Kurban Bayramı (2 gün tatil)
30 Ağustos 2020 Pazar Zafer Bayramı (Tatil)
09-16 Eylül 2020 Çarşamba-Çarşamba Yaz okulunda mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
14 Eylül 2020 Pazartesi 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapılması planlanan dersler yapılacaktır.
14 Eylül 2020 Pazartesi Yaz okulu derslerinin son günü 
15 Eylül 2020 Salı Yaz okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi, saat 16:00.
16 Eylül 2020 Çarşamba Yaz okulunda alınan derslerin notlarının ilanı
17-18 Eylül 2020 Perşembe-Cuma 2019-2020 Yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. 
22-23 Eylül 2020 Salı-Çarşamba 2019-2020 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Dekanlıklarca iletilmesi.
27 Ekim 2020 Salı Sınıf başarı bursları listelerinin belirlenmesi için son gün