2018-2019 Güz Akademik Yarıyılı Başvuru ve Kayıtları Başladı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

 

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuru ve kayıtları başlamıştır. 

https://hr.bahcesehir.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR bağlantısı üzerinden online başvuru formuna erişebilirsiniz. 

 

http://www.bahcesehir.edu.tr/sosyalbilimler/yukseklisansprogramlari  bağlantısı üzerinden Yüksek Lisans Programlarımızı inceleyebilir; program içeriklerine ve ücretlere erişebilirsiniz. 

 

http://www.bahcesehir.edu.tr/sosyalbilimler/doktora bağlantısından, Doktora Programları ile ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

Online başvurularını gerçekleştiren adaylar, gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyebilir (önerilen) ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne elden teslim edebilirler.

Enstitü ofisi hafta içi  09:00-21:30 ve Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Belirtilen saatler arasında Enstitümüzü ziyaret ederek, başvuru belgelerinizi teslim edebilir, tercih ettiğiniz programların yapısı ve işleyişi ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak olan adayların, öncelikle https://hr.bahcesehir.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR  adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

 

·         Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması

·         Tezli Yüksek Lisans başvuruları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonucu  gereklidir.

·         Eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce Yeterlilik Sonuç belgesi (Yabancı Dil Sınavı(YDS): 65, Test of English as a Foreign Language (TOEFL): 79, BAU Dil Yeterlilik Sınavı: 65, YÖKDİL: 65) gereklidir.

 

NOT: Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunan, geçerli ALES puanı olmayan adaylar kabul almaları durumunda  Özel Öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel Öğrencilik statüsü uygulaması,  sadece Tezsiz seçeneği bulunmayan Tezli Yüksek Lisans Programlarımızda geçerlidir.

 

 

Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri

 

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

2. Lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transkript) fotokopisi

3.  Tezli Yüksek Lisans Programlarımız için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ya da muadil sınav sonuç belgesi fotokopisi (ALES’ in 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.)

4. İngilizce dilinde eğitim veren Yüksek Lisans Programlarımız için Yabancı Dil  Sonuç Belgesi (YDS ve YÖKDİL’in 5 yıl, TOEFL ve BAU Prof. Dil Sınavının 2 yıl geçerliliği vardır.)

5. Bir adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. İki adet referans mektubu

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi

9. Özgeçmiş

10. Çalışma Belgesi

(Adayların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri Resmi Kurum Belgesi)

 

Doktora programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Doktora programlarına başvuruda bulunacak olan adayların https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

Doktora programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

  • Yüksek Lisans derecesiyle başvuran adaylar için ALES sonucu ilgili puan türünde en az 60 ya da muadili puan,
  • 4 yıllık bir lisans derecesine ve yüksek lisans dercesine sahip olunması,
  • İngilizce Yeterlilik Sonuç belgesi (YDS:65, TOEFL:79, YÖKDİL:65) gereklidir.

NOT:

1. Doktora programlarında “Özel Öğrencilik” durumu mevcut değildir. Adayların tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır. (Sınav geçerlilik süreleri ALES için 5 yıl, YDS-YÖKDİL için 5 yıl ve TOEFL için 2 yıldır. )

2. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisans derecesi ile öğrenci kabul edilmemektedir.

3. 6 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Yönetmelik uyarınca bu tarihten sonra (6 Şubat 2013 tarihi de dahil) tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adaylar doktora başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm

 

 

Doktora Başvuru Evrakları

 

1. Lisans/ Yüksek Lisans Diploma fotokopisi

2. Lisans/ Yüksek Lisans Transkript fotokopisi

3.YÖK Denklik Belgesi ( Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)

4. 2 adet referans mektubu

5. Özgeçmiş

6. Niyet Mektubu

7. Yüksek Lisans Proje/Tez Örneği

8. Yabancı Dil Sonuç belgesi

9. ALES, GRE ya da GMAT Sonuç belgesi

10. Çalışma Belgesi

11. Kimlik fotokopisi

12. 1 adet fotoğraf

13. Askerlik Durumu Belgesi (Erkek Adaylar için) 

Doktora başvuru belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan  adaylar, Yazılı Bilim Sınavı’na tabi tutulur ve başarılı olmaları halinde Sözlü Bilim Sınavı’na davet edilirler. Kabul almaları durumunda kesin kayıt hakkı kazanırlar.

Bu içerik 10/04/2018 tarihinde güncellenmiştir.