BAUTTO TÜBİTAK 1601-2017 Çağrısı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

BAUTTO, TÜBİTAK 1601 "Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı Çağrısı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 

Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) olarak alınan bu destekle birlikte; Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak yapılacak faaliyetlerle birlikte BAUTTO’nun kapasitesi ve yetkinliklerinin arttırılması sağlanacaktır.

Bu içerik 27/12/2017 tarihinde güncellenmiştir.