Eğitsel Tasarım Ve Değerlendirme (Türkçe, Tezli) (Beylikdüzü) - Program Yapısı

Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı’nın tezli ve tezsiz alternatifi bulunmaktadır. Tezsiz program seçeneği toplam 10 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır. Tezli seçenek ise, 7 ders, seminer ve tez çalışmalarından oluşur. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik seçenekler sunulmaktadır.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir. Dönemlik olarak online seçmeli ders opsiyonu sunulabilmektedir.

Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın süresi 3 yarıyıl, tezli programın süresi ise 4 ile 6 yarıyıldır. Belirtilen süre içerisinde programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dersler, hafta içi akşam 19:00-22:00 saatleri arasında Beylikdüzü Bahçeşehir Okulları'nda yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır.