Program Yapısı

Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programında tezli ve tezsiz seçeneği bulunmaktadır. Tezli program toplam 21 kredilik 7 ders ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Tezsiz program toplam 30 kredilik 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla üç yarıyıldır. 

Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde işlenmektedir. Dersler hafta içi akşam 19:00 ile 22:00 saatleri arasındadır.