Program Tanımı

Program Adı: Bilgi Teknolojileri
Program Dili/Türü: 
Türkçe / Tezli - Tezsiz
Program Koordinatörü: 
Doç. Dr. Mehmet Alper Tunga
e-posta: 
alper.tunga@eng.bau.edu.tr
Tel:
 +90 212 381 05 62

Programın Amacı

Türkiye'de bir eşdeğeri olmayan yüksek lisans programımız ana disiplinleri ne olursa olsun, belli bir alanda lisans derecesi olan yeni mezunlara ve bilişim ile ilişkili sektörlerde halen çalışan ancak uzmanlıklarını akademik altyapıyla güçlendirip kendilerine katma değer yaratmak isteyenlere, dinamik ve modüler bir program yapısı ile değişik uzmanlık alanlarında üst düzey eğitim olanağı sunmaktadır.  İş Zekası, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Teknolojileri, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Bilgisayar Öğretim Teknolojileri disiplinlerinde temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının nasıl tasarlanacağını ve uygulamaya konulacağını öğretmek ve bu konularda katılımcıların becerilerini geliştirmek, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programının temel amaçlarıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında Yazılım Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen bir programdır. Program; öğrencilerin profesyonel kariyerlerine ve çalıştıkları firmalara katkıda bulunabilecekleri, akademik çalışmalar yapabilecekleri, karşılaştıkları endüstriyel problemlere çözümler getirebilecekleri tez veya proje üretebilmelerine olanak sağlamaktadır. Program, hiç Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı olmayanlara yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi, daha ileri düzey dersler ile belirli seviyelerde BT altyapısı olanlara da hitap edecek şekilde öğrencilerin kariyerlerinde kendilerini daha üst seviyelere çıkarabilecekleri bir eğitim fırsatıdır.

Programın İşleyişi

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’nda, Türkçe tezli/tezsiz veya İngilizce tezli/tezsiz seçenekleri bulunmaktadır. Tezli program toplamda 22 kredilik 8 ders, bir seminer dersi, tez-1 ve tez-2 derslerinden oluşmaktadır. Tezsiz program ise toplamda 31 kredilik 11 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır. Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibarı ile değişiklik göstermektedir. Dersler hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında Bahçeşehir Kampüsü'nde işlenmektedir. 

Kazanılan Yetenekler

Öğrenciler ders seçimleri doğrultusunda İş Zekası, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yazılım Teknolojileri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri alanlarında yetenekler kazanırlar.

Kimler Başvurmalı

Programın hedef kitlesi, Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenlerdir. Program ders yapısı nedeniyle, hiç BT altyapısı olmayanlara yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi, daha ileri düzey dersler ile belirli seviyelerde BT altyapısı olanlara da hitap edecek şekildedir. Bu nedenlerle programa başvuracak öğrencilerin ileri düzeyde Bilgi Teknolojileri altyapısı vermeyen programlardan birinden 4 yıllık lisans derecesine sahip olmaları yeterlidir.

Kariyer Olanakları

Hızla gelişen bilgi teknolojileri hem kamu hem de özel sektörün her alanında ön plana çıkmış, kurumların yönetilmesinde, karar almada destek olacak faydalı bilgilerin üretilmesinde, akıllı ürünlerin ortaya çıkarılmasında temel taşlardan biri haline gelmiştir. Bu noktada, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans mezunları kamu ve özel sektörde bilgi teknolojilerinin herhangi bir kolundaki projelerde yönetici, veri analisti, sistem analisti, yazılım geliştirici, tasarımcı, veri tabanı uzmanı, sistem yöneticisi gibi unvanlarla kariyerlerini sürdürebilmektedir. Kariyerlerini akademisyen ve araştırmacı olarak sürdürmek isteyenler ise bilgi teknolojileri ile ilgili alanlardaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.