BAU 2018 - 2019 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretimi Akademik Takvimi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ  AKADEMİK TAKVİMİ
Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddasında bulunamaz.
2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI
01 Haziran - 10 Ağustos 2018 Cuma -Cuma Uluslararası Önlisans ve  Lisans öğrencilerinin 2018-2019 akademik yılı Güz Yarıyılı kabul ve kayıtlarının başlaması. 10 Ağustos 2018 tarihinden sonra vize alacak uluslararası öğrencilere başvuru kabul belgesi gönderilemez, vize şartı olmayan öğrencilere gönderilebilir.  Kabul, Üniversiteye kayıt ve mali işlemlerin 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü tamamlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin tüm vize işlemleri, okula öğrencilik kayıtları bu tarihe kadar tamamlanmış gerekmektedir. 
13 Temmuz 2018 Cuma 2018-2019 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
13 Temmuz 2018 Cuma  2018-2019 akademik yılı Güz döneminde açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
17 Temmuz 2018 Salı İngilizce Yeterlik Sınavı. Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü (2017-2018 Akademik Yılı'nda Hazırlık sınıfında olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri için)
18 Temmuz 2018 Çarşamba  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.  Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir 
20 Temmuz 2018 Cuma  17 Temmuz 2018 tarihinde yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı 
01-15Ağustos 2018 Çarşamba-Çarşamba Önlisans ve Lisans programları için kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş ve özel öğrenci başvurularının yapılması, geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru dosyasına eklemek zorundadırlar.
09-16 Ağustos 2018 Perşembe-Perşembe Çiftanadal ve Yandal başvurularının yapılması
16 Ağustos 2018 Perşembe  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da  planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek  isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
16 Ağustos 2018 Perşembe  Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı. Yazılı Sınav:09:00 Sözlü Sınav:13:30 Sınav Yeri: Beşiktaş Yerleşkesi Güney Kampüsü ve ilanı. 
17 Ağustos 2018 Cuma  Yatay geçiş, Çiftanadal, Yandal ve özel öğrenci başvuru evrakının kabul edilip edilmeyeceği konusunda değerlendirilmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından acilen yollanması.
20 Ağustos 2018 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra tatil)
21-24 Ağustos 2018-Salı-Cuma  Kurban Bayramı (tatil)
27-31 Ağustos 2018 Pazartesi -  Cuma 2017 - 2018 Yaz dönemi sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlar için başvurularını yapması. 
28 Ağustos 2018 Salı  Başvuruların kabul veya ret değerlendirilmesi sonuçlarının ilgili birimlerce ÖİDB'na saat 15:00'da kadar iletilmesi ve öğrencilere ilanı, SMS yolu ile ve yazılı olarak öğrencilere bildirilmesi.
28 Ağustos 2018 Salı  Başvurdukları programa kabul edilip kayıt yaptıran Yatay geçiş, Çiftanadal,Yandal ve özel öğrenci listelerinin ders intibaklarının yapılması için ilgili birimlere acilen  kayıt yaptıran öğrenci listesinin iletilmesi. 
29 Ağustos-3 Eylül 2018 Çarşamba -Pazartesi  Yatay geçiş, Çiftanadal,Yandal ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. 
29 Ağustos-3 Eylül 2018 Çarşamba -Pazartesi  Yatay geçiş için  kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt  oldukça sürekli olarak ilgili birimlere bildirilmesi ve ilgili birimlerce ders kaydı için acilen intibakların yapılması ve öğrencinin kabul edildiği birimce sisteme girişlerinin yapılması. 
29 Ağustos 2018 Çarşamba Tüm Önlisans ve Lisans öğrencilerinin Güz dönemi kayıt işlemleri için mali işlemlerini tamamlamalarının son günü. Mali işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ders kayıt sistemi kayıt döneminde kapalı olup, bu öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
29 Ağustos 2018 Çarşamba  Uluslararası Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kayıt ve mali işlemlerinin tamamlanması. Bu tarihe kadar Üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencilere uyarı mektubu yollanmalıdır. 
30 Ağustos 2018 Perşembe Zafer Bayramı (tatil)
03-07 Eylül 2018 Pazartesi-Cuma Önlisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
03 Eylül 2018 Pazartesi Tıp öğrencileri için ilk staj tarihinin başlangıcı. staj programı tüm örenciler için ilgili fakülte tarafından  yapılacak, sisteme işlenecek ve öğrencilere duyuralacak.
04 -06 Eylül 2018 Salı -  Perşembe 2017- 2018 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavların yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığına Dekanlıklarca iletilmesi.
4 Eylül 2018 Salı  Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
05 Eylül 2018 Çarşamba  Yatay geçiş için  kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibak işlemlerinin bitirilmesi için son gün.
09 Eylül 2018  Pazar İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: 10:00 - Sınav Yeri: Beşiktaş Güney kampüsü (tüm yeni kayıt TC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için,)  
10-14 Eylül 2018 Pazartesi-Cuma İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa yeni kaydolan öğrencilerin dersleri Öğrenci İşletim Sistemi (SAP) tarafından sisteme atanacaktır. Bu öğrenciler ders kaydı işlemi yapmayacaklardır. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrenciler hariç  ders intibak işlemleri tamamlanan diğer yatay, dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kayıt kurallarına göre kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır. Bu işlemlerini ders kayıt haftasında kayıt takvimine göre yapmaları gerekmektedir. Tıp Fakültesi öğrencileri de dönemlik ve yıllık derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
11 Eylül 2018 Salı 09 Eylül 2018 günü yapılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının İnternetten İlanı
12 Eylül 2018 Çarşamba  İngilizce Yeterlik Sınavı (09 Eylül 2018 tarihinde yapılan İngilizce seviye belirleme sınavında başarılı olmuş tüm  öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş, başarısız olmuş öğrenciler için) Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
14 Eylül 2018 Cuma  12 Eylül 2018 günü yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı ve öğrencilere duyurulması.
17-21 Eylül 2018 Pazartesi-Cuma Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.
17-21 Eylül 2018  Pazartesi-Cuma   Ders kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine 17-21 Eylül 2018 tarileri arasında başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlen öğrencilerin   e-mail yolu ile Mali İşlere gönderilmesi. Bu öğrencilerin Mali İşlere gitmeleri. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi EKLE-SİL DÖNEMİNDE açılır ve öğrenci takip eden haftadakiEKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden EKLE-SİL dönemi sonuna kadar ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
17 Eylül 2018 Pazartesi Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. Tıp Fakültesi dahil
 17 Eylül 2018 Pazartesi Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek lisans, tüm öğrenci velileri ve diğer davetlilerin katılımı ile 2018-2019 akademik yıla başlama töreni. Saat:16:00. Yer, programa göre ilan edilecek.
17 Eylül 2018 Pazartesi Hazırlık Programı Güz Dönemi Derslerinin Başlaması 
17-21 Eylül 2018  Pazartesi-Cuma   Derslerle ilgili ders yönetim planının (syllabus)  SAP sistemine konulması. Önemli olup her ders için konulması gerekmektedir. 
22-23 Eylül 2018 Cumartesi-Pazar Ders muafiyet sınavları. Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, yatay geçiş veya DGS öğrencileri bu haktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.Dersin kodu ne ise ait olduğu birim bu sınavı verecektir. Notların acil olarak bildirilmesi gerekirki öğrenci EKLE-SİL döneminde değişiklik yapabilsin.
24 -28 Eylül 2018 Pazartesi-Cuma  EKLE-SİL haftası. Öğrencinin EKLE-SİL haftasında ders kaydı yapabilmesi için ekle-sil haftasından önce tüm mali işlemlerini tamamlamış, sisteminin açılmış olması ve normal kayıt haftasında mutlaka ders kaydı yaptırmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin sistemi kapalı olacaktır ve ders kaydı yaptıramaz.
26 Eylül 2018 Çarşamba EKLE-SİL Haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 17:59) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 16:59'ye kadar internet üzerinden SAP sisteminden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır, sistem kapalıdır. Kapatılma nedeni ile üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 27 Eylül 2018 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne ve ücret ödemesine sayılmaz.
28 Eylül 2018 Cuma Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Burslu öğrenciler bu konuya dikkat etmelidir.
  Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için  kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA  EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
 03 Ekim 2018 Çarşamba Erasmus &World Exchange programı ile gidecek öğrenciler için  İngilizce Yeterlik Sınavı.  
19 Ekim 2018 Cuma Dönem içi arasınavların planlanması ve ilgili birimce ilan edilmesi. Her dersten en az bir arasınav yapılması yönetmelk gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak arasınav,Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir(jüri raporu, kamera kaydı gibi). Sözlü sınav yönergesine bakınız.
29 Ekim 2018 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Pazartesi günü resmi tatil)
10 Kasım 2018 Cumartesi  Atatürk'ü anma günü.
16 Kasım 2018 Cuma  Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgileri Akademik Planlama Birimine iletmesi.
23 Kasım 2018 Cuma  Bahar yarıyılında açılacak tüm derslerin detaylı listelerinin hazırlanarak Akademik Planlama Birimine iletilmesi, bölüm başkanlıklarınca Bölüm seçmeli, bölümdışı seçmeli ve seçmeli ders havuzlarının Bahar dönemi için güncellenmesinin son günü.
23 Kasım 2018 Cuma Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.
30 Kasım 2018 Cuma  2018-2019 Güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün. Hata varsa 05 Aralık  2018 Çarşamba gününe kadar düzeltmelerin ilgili birimlerce akademik planlama birimine bildirilmesi. Kişisel plan için talep bildirilemez.
30 Kasım  2018 Cuma  2018-2019 akademik yılı Bahar döneminde açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.
13 Aralık 2018 Perşembe Bahar dönemi için Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
14 Aralık  2018 Cuma  2018-2019 Güz dönemi final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.
14 Aralık 2018 Cuma  Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bahar dönemi ders kaydı yaptıramaz..
21 Aralık 2018 Cuma  Güz dönemi derslerinin son günü. Tıp Fakültesinin yıllık dersleri devam ediyor.
17-21 Aralık 2018 Pazartesi-Cuma Erasmus, world exchange, kış okulu  veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek önlisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 07 Aralık 2018 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez. Erken final alan öğrenciler normal mazeret sınavları programının dışında mazeret sınav hakkı kullanamazlar.
17-21 Aralık 2018 Pazartesi-Cuma Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
24 Aralık 2018-06 Ocak 2019 Pazartesi-Pazar Önlisans ve Lisans programları için dönem sonu sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir. Yarıyıl sonu (final) sınavlarının mazereti ile ilgili yönergeyi okuyunuz.
28 Aralık 2018 Cuma  Hazırlık Programı Güz Dönemi Derslerinin Kesilmesi.
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı Tatili, bir gün.
02 - 11  Ocak  2019 Çarşamba - Cuma  Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir.
08 Ocak 2019 Salı Güz yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 11:59'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.
08 Ocak 2019  Salı İngilizce Yeterlik Sınavı – Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü (Hazırlık programında öğrenim gören öğrencilere verilecektir.)
09 Ocak 2019 Çarşamba  Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 18:00'te).
09-10 Ocak 2019 Çarşamba-Perşembe 2018-2019 Akademik yılı Güz yarıyılında açılan Önlisans ve Lisans derslerinin mazeret sınavlarının yapılması.
11 Ocak 2019 Cuma   Tüm öğrenciler için 2018-2019 akademik yılı Bahar yarıyılı öğrenim ücreti ödemelerini tamamlaması için son gün. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilere ders kaydı için Öğrenci İşletim Sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.
11 Ocak 2019  Cuma  Mazeret sınavı  notlarının girişi. Mazeret sınav sonuçları bekletilmeden en son 11 Ocak 2019 saat 12:00'e kadar  Öğrenci İşlerine iletilmelidir. Notların bekletilmeden girilmesi ders kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
11 Ocak 2019 Cuma  İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
25 Ocak 2019 Cuma   Tıp Fakültesi Güz Döneminde yapılan yıllık derslerin son günü.
2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI
02 - 11  Ocak  2019 Çarşamba - Cuma  Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. Başvuran öğrenciler transkriplerini, müfredat programdaki ders içeriklerini, varsa dil muafiyet belgelerini teslim etmelidir. 
9 Ocak 2019 Çarşamba   Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
13 Ocak 2019  Pazar İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancıdil belgesi olmayan tüm Yatay geçiş,  öğrencileri için). Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü. 
14 Ocak 2019 Pazartesi  13 Ocak 2018 günü yapılan Yabancı dil sınavından başarılı olmuş Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimlere değerlendirilmek üzere iletilmesi. 
16 Ocak 2019  Çarşamba  Yatay geçiş, Çiftanadal,Yandal ve özel öğrenci başvuruların  kabul  veya ret sonuçlarının ÖİDB'na saat 15:00 kadar iletilmesi ve sonucun ÖİDB'nca ilanı, SMS yolu ve yazılı olarak bildirilmesi. (Burada sadece öğrencilerin kabul veya ret durumları bildirilecek, ders intbakları kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yapılacak)
17-21 Ocak 2019  Perşembe - Pazartesi Yatay geçiş, Çiftanadal,Yandal ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri. Kaydını tamamlamayan öğrenci hakkını kaybeder. Kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibakı için isimlerinin  acilen ve sürekli bir şekilde  ilgili birimlere iletilmesi.
17-25  Ocak 2019  Perşembe - Cuma   Yatay geçiş için  kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt  oldukça sürekli olarak ilgili birimlere bildirilmesi ve ilgili birimlerce ders kaydı için acilen intibakların yapılması ve birimlerce sisteme girişlerinin yapılması. 
23 Ocak 2019 Çarşamba Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.
25  Ocak 2019 Cuma Yatay geçiş için  kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibak işlemlerinin bitirilmesi için son gün.
25 Ocak 2019 Cuma   Tüm öğrenciler geçmiş borçları ve Bahar dönemi için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için SAP sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.
28 Ocak 2019 Pazartesi Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
28  Ocak - 01 Şubat 2019 Pazartesi-Cuma Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa Bahar döneminde yeni kaydolan öğrencilerin (irregüler öğrenciler) bazı derslerinin  kayıtları  SAP tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan İrregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz.Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.
04 Şubat  2019 Pazartesi  Önlisans ve Lisans programları için  BAHAR YARIYILI derslerinin başlaması. Tıp Fakültesi dahil.
04-14 Şubat 2019 Pazartesi - Perşembe 28 Ocak - 01 Şubat 2019 tarihlerindeki normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin  email yolu ile Mali İşlere gönderilmesi. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi EKLE-SİL döneminde açılır ve öğrenci takip eden EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.
05-06 Şubat 2019 Salı - Çarşamba  Önlisans ve Lisans öğrencilerinden 2018-2019 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda kaydolduları dersten çekilebilir ve ücretini tam olarak geri alabilirler.
07 Şubat 2019 Perşembe EK sınav hakkı olan öğrencilerin ek sınava gireceği derslerin planlanmasının ilgili birimce yapılması, öğrencilere, dersin ait olduğu bölüme ve ders öğretim elemanına bildirilmesi. 
09 - 10 Şubat 2019 Cumartesi - Pazar  Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, (yatay geçiş veya DGS öğrencileri buhaktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru sınav verecek ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.
11 - 15  Şubat 2019 Pazartesi - Cuma  EKLE-SİL haftası. Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme -  Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için SAP sistemi kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi 25 Ocak 2019 tarihine kadar  hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydının yapılması  gerekmektedir.
12-13 Şubat 2019 Salı-Çarşamba Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavların yapılması. Planlama ilgili birimlerce yapılacak ve başvuran öğrencilere, dersin bağlı olduğu bölüm/Birim başkanlığına ve ders öğretim elemanına  duyurulacaktır. Sınavların acilen değerlendirilmesi ve öğrencilere duyurulması, neticenin ÖİDB'na iletilmesi. Başarısız olan öğrenciler EKLE-SİL döneminde ders kaydı yapabilir.
13 Şubat 2019 Çarşamba  Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 17:59) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 15 Şubat 2019 tarihi saat 16:59'ye kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 14 Şubat 2019 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler için öğretim elemanının ders yüküne ücretlendirilmesine sayılmaz.
13 Şubat 2019 Çarşamba  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Burslu öğrenciler bu konuya dikkat etmelidir.
  Başarısız olunan dersler sistem tarafından atandığı için  kendisi ders kaydı yapmayan BURSLU öğrenciler MUTLAKA  EKLE-SİL dönemi sonunda sisteme girmeli ve üzerinde ders olup olmadığını kontrol etmelidir. Dönem sonunda yapılacak itirazlar veya talepler kabul edilmeyecektir.
26 Şubat 2019  Salı  Erasmus &World Exchange programına gitmek için başvuran öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı.
01 Mart 2019 Cuma  Bahar dönem için arasınavların planlanması ve ilgili birimlerce ilan edilmesi. Her dersten en az bir arasınav yapılması yönetmelk gereğidir. Yazılı sınavdan farklı yapılacak arasınav,Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Birimine bildirilmesi. Bu sınavlara itiraz yapıldığı zaman belgelenecek bir dokümanın olması gerekir(jüri raporu, kamera kaydı gibi). Lütfen sözlü sınav yönergesine bakınız. 
29 Mart 2019 Cuma  Dekanlıklarca dönem sonu sınavlarının planlanması ile ilgili bilgileri Akademik Planlama Birimine iletmesi.
12 Nisan 2019 Cuma  Bahar yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.
19 Nisan 2019 Cuma 2018-2019 Bahar dönemi final sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 24 Nisan 2019 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması için Akademik Planlama Birimine bildirilmesi.
22 Nisan 2019 Pazartesi Dersler yapılmayacaktır.
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (tatil )
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü (tatil)
03 Mayıs 2019 Cuma    2018-2019 Bahar dönemi final (dönem sonu) sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.
06-10 Mayıs 2019 Pazartesi  - Cuma   Erasmus, world exchange, kış okulu  veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek önlisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 19 Nisan 2019 Cuma gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Planlanan  Sınav tarihleri birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere, dersin öğretim elemanına ve dersin bağlı olduğu bölüme bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez. Erken final alan öğrenciler normal mazeret sınavları programının dışında mazeret sınav hakkı kullanamazlar.
6-10 Mayıs 2019 Pazartesi-Cuma Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
9 Mayıs 2019 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30'da planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
10 Mayıs  2019  Cuma  Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Kesilmesi  
10 Mayıs 2019 Cuma  2018-2019 Yaz dönemi açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik planlamaya bildirilmesinin son günü.  Akademik planlamanın çakışmalar varsa kontrol etmesi.
15 Mayıs 2019 Çarşamba (15 Mayıs dahil) Önlisans ve Lisans programları için derslerin son günü. Tıp Fakültesi öğrencilerinin yıllık derslerinin öğretimi devam ediyor.
17-19 Mayıs 2019  Cuma  -  Pazar Mayıs Festivali (Mayfest)
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20 Mayıs - 02 Haziran 2019 Pazartesi -Pazar Önlisans ve Lisans programları için Bahar Yarıyılı sonu sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık aldıkları tıp dersleri dışındaki dönemlik derslerinin final sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir 
21 Mayıs  2019  Salı İngilizce Yeterlik Sınavı ( İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için  )
  Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü
24 Mayıs  2019  Cuma  21 Mayıs 2019'da yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten ilanı. 
24 Mayıs 2019 Cuma  2018-2019 Yaz döneminde açılması planlanan  derslerin haftalık programının Akademik Planlama Direktörlüğü tarafından öğrencilere ilanının son günü. 
27 Mayıs 2019  Pazartesi Hazırlık Programı Yaz Dönemi Derslerinin Başlaması
30 Mayıs 2019 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
31 Mayıs 2019 Cuma  Mazeret sınavları başvurularının 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak şekilde planlanması ve öğrencilere, dersin bölümüne ve dersin öğretim elemanına duyurulması.
03-07 Haziran 2019  Pazartesi-Cuma Ramazan Bayramı tatili ( 5 gün) 
10 Haziran 2019  Pazartesi Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş zamanı (saat 12:00'de)
11 Haziran 2019  Salı Bahar yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 14:00'te).
12-13 Haziran 2019 Çarşamba-Perşembe 2018 - 2019 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini tam geri alabilirler.
13-14  Haziran 2019  Perşembe-Cuma Mazeret sınavları ve notlarının girişi. Mazeret sınav sonuçları bekletilmeden en son 17 Haziran 2019 saat 11:00'e kadar  Öğrenci İşlerine iletilmelidir. Notların bekletilmeden girilmesi ders kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
14 Haziran 2019  Cuma Tıp Fakültesi için yıllık derslerin son günü. 
28 Haziran 2019 Cuma Mezuniyet Töreni
18-19 Haziran 2019  Salı - Çarşamba  2018 - 2019 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Notlarının hemen bildirilmesi gerekmektedir.
24-28 Haziran 2019 Pazartesi-Cuma Tıp Fakültesi Tıp Fakültesince verilen yıllık derslerinin final sınavları.
02 Temmuz 2019 Salı 2019-2020 Akademik Yılı Güz yarıyılında yeni açılacak ders ve programda yapılacak değişikliklerin Eğitim komıiyonuna sunulmasının son günü. Bu denli değişikliklerin daha önceki tarihlerde sunulması işlem yapılmasında kolaylık sağlayacaktır.
4 Temmuz 2019 Perşembe Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır.
08-12 Temmuz 2019 Pazartesi-Cuma  Tıp Fakültesi Tıp Fakültesince verilen yıllık derslerinin final ikinci değerlendirme sınavları.
12 Temmuz 2019 Cuma 2019-2020 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Birimine iletilmesi.
2018-2019 AKADEMİK YILI YAZ OKULU
12-17 Haziran 2019 Çarşamba- Pazartesi Yaz Okulu ders kayıtları ve ödeme işlemleri 17 Haziran 2019 tarihi saat 17:00'de sona erer. Yaz okulunda EKLE-SİL dönemi ve dersten çekilme yoktur. 
17 Haziran - 05Ağustos 2019 Pazartesi- Pazartesi Önlisans ve Lisans öğrencileri için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Mazeret sınavı yoktur.
17 Haziran 2019 Pazartesi Yaz Okulunda açılma koşullarını sağlamayan ve kapanması gereken derslerin Akademik Planlama tarafından öğrencilere ilanı; ilan saat 17:00'de yapılacak ve üzerinden ders düşen öğrencilere SMS ve e-mail yoluyla bilgi verilecektir. Öğrenciler seçtikleri derslerin durumunu 17 Haziran 2019 günü saat 17:30'dan sonra kontrol etmelidir. Öğrenciler, açılmadığı için üzerinden düşürülen derslerin yerine 19 Haziran 2019 günü saat 17:30'a kadar fakülte veya yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ile başvurarak başka bir ders seçebilir veya geri ödeme talebinde bulunabilir.
05 Temmuz 2019 Cuma Hazırlık Programı Yaz Okulu Derslerinin Kesilmesi
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü  (Resmi tatil)
16 Temmuz 2019  Salı  İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için) 
  Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri:Beşiktaş Güney Kampüsü
19 Temmuz 2019 Cuma İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Pazartesi  - Cuma Yaz Okulunda  mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.
05 Ağustos 2019 Pazartesi  Yaz Okulu derslerinin son günü 
07 Ağustos 2019 Çarşamba  Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi (saat 17:59).
08 Ağustos 2019 Perşembe Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının ilanı (saat 15:00).
10 Ağustos 2019  Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra tatil)
11-14 Ağustos 2019  Pazar - Çarşamba Kurban Bayramı (4 gün tatil)
26-29 Ağustos 2019 Pazartesi -  Perşembe 2018 - 2019 Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. 
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı (tatil)
03 -05 Eylül 2019 Salı -  Perşembe 2018- 2019 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığına Dekanlıklarca iletilmesi.
Bu içerik 29/05/2019 tarihinde güncellenmiştir.