İleri Oyunculuk Duyurular

2. MÜLAKAT İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 7 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

 

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak olan adayların, öncelikle 

 

https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR  

 

adresinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurmaları gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

 Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması

Tezli Yüksek Lisans başvuruları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonucu gereklidir. (ALES EA ya da SÖZ türünden 55 veya muadili puan)

ALES belgesi olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri (Zorunludur)

 

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi ( e-devletten alınan mezun belgesi )

2. Lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transkript) fotokopisi (ya da diploma eki )

3.  Tezli Yüksek Lisans Programlarımız için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ya da muadil sınav sonuç belgesi fotokopisi (ALES’ in 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.)

4. Bir adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. İki adet referans mektubu (İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı için Tiyatro veya Sinema Kökenli olması gereklidir)

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi

8. Özgeçmiş

9. YÖK Denklik Belgesi (Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)

10. Niyet Mektubu (En az bir sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.)

11. Çalışma Belgesi

(Adayların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri Resmi Kurum Belgesi)

 

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak gerçekleşmektedir.

 

Öncelikle adaylar, program bazlı olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralamaya dahil olacaklardır.

 

İLERİ OYUNCULUK BAŞVURU DEĞERLENDİRME

 

ALES PUANI

MÜLAKAT

 
 

50%

50%

 

 

 

Program kotası gereği ilk olarak bir asil liste ve asil listenin kayıt olmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste belirlenecektir.

 

 

2020-2021 Bahar dönemi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı için son başvuru ve başvuru yapan adayların son evrak tamamlama tarihi 30 Haziran 2020 (saat 15:00) Salı günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar mülakat için değerlendirmeye alınacaklardır. Mülakata çağırılacak olan adaylar 2 Temmuz 2020 tarihinde web sitesinden ilan edilecek ve 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Mülakata çağırılacaktır.

 

8 Temmuz 2020 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden (Öğrenci Pincode ile ilan edilecektir- Pincode başvuru esnasında sizlere verilen koddur)  ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 10 Ağustos 2020 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler. Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 28 Ağustos 2020 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

 

 

 

(Mülakat tarihi değişiklikleri için mutlaka web sitesindeki duyuruları takip ediniz)

 

Online başvurunun ardından dosya üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda mülakata çağırılacak olan adaylarımızdan 2 tirad, 1 şarkı ve 1 şiir istenmektedir.  Parçalarla ilgili başka bir kriter bulunmamaktadır. (Komedi, dram, türkü vs. gibi detaylar adayın inisiyatifindedir.)

 

 

Program bünyesinde yer alan burslar ise aşağıdaki gibidir;

ALES Başarı Bursu (İlgili puan türünde 85 puan ve üzerinde alan adaylar için %20 oranında burs verilmektedir.)

Dil Başarı Bursu (BAU’nun saydığı sınav türlerinde 80 puan ve üzerinde alan adaylar için %10 burs verilmektedir.)

GNO Başarı Bursu (Lisans mezuniyet ortalaması 3.00 ve üzerinde olan adaylar için %20 oranında burs verilmektedir.

COOP Bursları (Çalışma Bursları; Üniversite ile anlaşmalı olan kurumlara verilen burslar)