İleri Oyunculuk Duyurular

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı başvurusu başlamıştır.

https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR 

bağlantısı üzerinden online başvuru formuna erişebilirsiniz. 

Online başvurularını gerçekleştiren adaylar, gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyeceklerdir.

Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aranan genel asgari koşullar:

·  Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması

·  Tezli Yüksek Lisans başvuruları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonucu gereklidir. (ALES EA ya da SÖZ ilgili puan türünden 55 veya muadili puan)

Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri

1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi ( e-devletten alınan mezun belgesi )

2. Lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transkript) fotokopisi (ya da diploma eki )

3.  Tezli Yüksek Lisans Programlarımız için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ya da muadil sınav sonuç belgesi fotokopisi (ALES’ in 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.)

5. Bir adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. İki adet referans mektubu / Referans Mektupları Tiyatro Kökenli Kişilerden Alınmalıdır.

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi

9. Özgeçmiş

10.YÖK Denklik Belgesi (Yurtdışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi alan adaylardan istenmektedir.)

11. Niyet Mektubu (En az bir sayfa olacak şekilde Türkçe olacaktır)

(Adayların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri Resmi Kurum Belgesi)

  • 11 Şubat 2020 Son Başvuru Tarihi
  • 17 Şubat 2020 Son Evrak Tamamlama Tarihi
  • 21 Şubat 2020 Mülakat
  • 5 Mart 2020 Mülakattan başarılı olan adayların kayıtlarının son günü

 

DEĞERLENDİRME

 

 

ALES PUANI

 

MÜLAKAT

 
 

 

50%

 

50%

 

Mülakat için;

Mülakat Online olarak yapılacaktır. (MİCROSFT TEAMS ÜZERİNDEN / LİNK MÜLAKAT GÜNÜ ADAYLARA ATILACAKTIR.)

Adaylar mülakat öncesi aşağıdaki talepleri yerine getirecektir; Mülakat günü verilen saatte hazır bulunacaktır.

  • 1 Şiir – Ezbere Söylenecek- Okuma Yapılmayacak / Kaydedilecek
  • 1 Şarkı Enstrümansız Kaydedilecek
  • Kadın ve Erkek adaylar aşağıda belirtilen üç”er tiratı zorunlu olarak video ya kaydedip yükleyecekler.
  • Adaylar istedikleri bir tiradı da ayrıca çalışıp kaydedip yükleyecekler.

 

Kadın Adayların Zorunlu Parçaları :

1- Shakespeare, Hamlet, Ophelia tiradı

2- Memet Baydur, Yangın yerinde orkideler, Neriman tiradı

3- T. Williams, Arzu Tramvayı, Blanche tiradı

 

Erkek Adayların Zorunlu Parçaları:

1- Melih Cevdet Anday, İçerdekiler, Tutuklu tiradı

2- Memet Baydur, Yangın yerinde orkideler, Nuri tiradı

3- Aiskhlos , Zincire vurulmuş Prometheus ,  Prometheus tiradı.

 

  • Ayrıca adaylar iki dakika süreyi aşmayan bu bölümde neden okumak istediğini, Tiyatro onlar için neyi anlatır ve tiyatro geçmişlerini anlatan bir videoyu göndereceklerdir.

Tüm videolar 17 Şubat 2020 tarihine kadar toplu olarak 1 mailde sinem.eray@gs.bau.edu.tr adresine gönderilecektir