Beylikdüzü PazarlamaProgram Yapısı

Beylikdüzü Pazarlama programı projeli olarak yürütülmektedir. Program toplam 30 kredilik olan 10 dersten ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Her bir ders 3 kredi niteliğindedir. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Programın eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Pazarlama tezsiz yüksek lisans Programı’nın süresi 3 yarıyıl, tezli programın süresi ise 4 ile 6 yarıyıldır. Belirtilen süre içersinde programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Programlarda derslere %70 devam durumu esastır. Beylikdüzü Pazarlama dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Beylikdüzü Kampüsünde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00–22.00 saatleri arasında yürütülmektedir.