Başvuru Koşulları

T.C. Vatandaşı Öğrenci Adayları İçin

Kriterler

Etki %

Açıklamalar

Değişiklik

Mezuniyet Not Ortalaması

25%

Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,  Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Sınıf Öğretmenliği  bölümlerinden dört yıllık bir lisans derecesine sahip olmak. Lisans mezuniyet ortalaması, programa başvuru puanının %25’ini oluşturmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans için, Eğitim Fakültesinden dört yıllık bir lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. 

 

Tezsiz yüksek lisans için, Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerden lisans derecesine sahip olan adaylar Anabilim dalınca belirtilen önkoşul derslerini almak koşuluyla programa kabul edilebilirler.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)

50%

Tezli Yüksek Lisans başvurularında herhangi bir ALES puan türünde en az 55 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES puan şartı aranmamaktadır. ALES puanı olmayanlar için Yüksek Lisans programına kabul puanı hesaplamasında ALES puanı 55 olarak alınır.

 

 Yabancı Dil

15%

İngilizce olarak yürütülen programlara başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS) İngilizce'den veya Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavından en az 75 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Türkçe yürütülen programlarda bu şart aranmaz; bu kriterin yüzdelik katkısı Bilimsel Değerlendirme Sınavı kriterinin yüzdesine eklenir.

 

Bilimsel Değerlendirme Sınavı

    10%

 Mülakat

 

For International Students

Requirements

Percentage

Details

Amendment

Grade Point Average (GPA) of Undergraduate Degree

50%

Applicants are required to have graduated from any of the following undergraduate programs (4-year): Preschool Education, Child Development and Education, Psychological Counseling and Guidance, Primary School Teacher Education

For graduate program with thesis, applicants are required to have an undergraduate degree from the Faculty of Education.

 

For non-thesis graduate programs, applicants with undergraduate degrees from any faculty other than Faculty of Education can be admitted on the condition of taking the prerequisite courses determined by the department.

Language Score

25%

Prospective students are required to have a minimum score of 70 for the Turkish Language Proficiency exam offered by Bahçeşehir University and/or have at least a B2 level of Turkish proficiency recognized by TÖMER

 

Scientific Assessment Test

25%

Interview (Interview on Skype is available)