Uzaktan Öğretim İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce, Tezsiz) - Program Tanımı

 Program Adı: Uzaktan Öğretim İngiliz Dili Eğitimi

 Program Türü: İngilizce - Tezsiz

 Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Rukiye Özlem ÖZTÜRK

 E-mail: rukiyeozlem.ozturk@es.bau.edu.tr

 

Alandaki en son gelişmeleri dikkate alarak, öğrencilerin İngiliz dili edinimi, ikinci dil öğretim yöntemleri ve araştırma metodları, dil eğitiminde teknolojinin kullanımı ve öğretmenlerde kültürlerarası farkındalık gibi konuları temel alarak kalifiye İngilizce Öğretmeni olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Programda aynı zamanda öğrencilere çok çeşitli seçmeli dersler sunulmakta ve hem teorik hem de uygulamalı olarak İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretilmesindeki temel konuların verilmesi hedeflenmektedir.