Uzaktan Öğretim Öğretim Teknolojileri - Program Tanımı

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, üniversiteleri geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlayıcı etkisini aşmak ve yeni alternatif öğrenme-öğretme teknikleri bulma ve bilgiye daha kolay ulaşmada ileri teknolojiyi daha fazla kullanma yoluna sevk etmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi uzaktan öğretim tekniğine dayanan “Uzaktan Öğretim Öğretim Teknolojileri” Tezsiz (İngilizce/Türkçe) Yüksek Lisans Programı’nın bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet üzerinden web tabanlı eğitim sistemini oluşturan kaynak ve öğeler değerlendirilerek, bu sistemin öğretmen ve eğitimcilere sağlayabileceği katkılar oldukça fazladır.

Bu bağlamda, ülkemizdeki insan performansına olumlu katkıda bulunabilecek teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerle araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için projeler gerçekleştirmek bu programın başlıca amacı olacaktır.