Tez Süreci

 TÜRKÇE TEZLER İÇİN

FOR ENGLISH THESIS

Türkçe Tez Yazım Kılavuzu

English Thesis Writing Guide

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Thesis -  Examples of the Sections that Create Preliminary Pages

Proje Yazım Kılavuzu

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Tutanak Formu / Tez Jüri Öneri Formu

Dosya: Tez Cilt Örneği

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ TEZ SAVUNMASINA GİRECEK VE PROJE SUNUMUNU TAMAMLAYACAK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

2019-2020 Bahar Dönemi “Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2019-2020 Bahar Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

Önceki dönemlerde ’’tez 1’’ ve ‘’seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’tez 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolünden onay almayan veya kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz. Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci, belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

07-10 Şubat 2020 Cuma-Pazartesi

Proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş lisansüstü öğrencilerin internet üzerinden  proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

19-22 Şubat 2020 Çarşamba-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekle - Sil haftası.

27 Nisan-8 Mayıs 2020 Pazartesi-Cuma 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü yapılamaz.

08 Mayıs 2020 Cuma

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jürilerinin kurulması (tez jüri öneri formu)  için tez, öğrenci adları ve programları ile birlikte önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili enstitüye bildirmelerinin son günü.

01-07 Haziran 2020 Pazartesi –Pazar

2019-2020 Akademik yılı Bahar yarıyılında açılan lisansüstü derslerinin yarıyıl sonu sınavları (final). Yüksek lisans tez savunmaları final haftası sonuna kadar tamamlanmalıdır.

08 Haziran 2020 Pazartesi

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi (saat 16.00 kadar).

10 Temmuz 2020 Cuma

Yüksek lisans tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun tezin basılı ve dijital kopyasının ilgili evraklar ile birlikte enstitüye teslim etmesi için son günü.

 

2019-2020 Bahar Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2019-2020 Bahar Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

07-10 Şubat 2020 Cuma-Pazartesi

Lisansüstü programlarındaki proje, tez ve seminer alma aşamasına gelmiş öğrencilerin internet üzerinden proje, tez ve seminer kayıtlarını yaptırmaları.

19-22 Şubat 2020 Çarşamba-Cumartesi

Tüm lisansüstü öğrenciler için Ders Ekle - Sil haftası.

22 Mayıs 2020 Cuma

Tamamlanan proje çalışmalarının proje danışmanına teslimi için son gün.

29 Mayıs 2020 Cuma

Proje danışmanları tarafından değerlendirilen ve notu verilen projenin intihal raporunun, bir adet CD'sinin ve proje değerlendirme formunun formatına uygun olarak program koordinatörüne teslimi için son gün.

08 Haziran 2020 Pazartesi

Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 16.00 kadar).

 

2019-2020 Bahar Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2019-2020 Bahar Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Yazım kuralları ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Tez Yazım kılavuzu öğrencilerimize ve danışmanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan veya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

Mezuniyet için yapmanız gerekenler;

1-     Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,

2-     Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,

3-     Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,

4-     Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

 

 

Tez Teslimi’nde Dikkat Edilecek Hususlar;

1-     1 Adet Ciltli Tez (Onay sayfasındaki imzaların tamamlandığından emin olun.)

2-     3 Adet Tez Veri Giriş Formu (Formu doldurduktan sonra kaydedin ve 3 adet çıktı alarak imzalayın. Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden üye olunması gerekmektedir.)

3-     2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF formatında tezin tamamı ve Abstract ve Öz),

4-     CD’lerdeki dosyaları YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydetmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız.

5-     Tez Savunma Sınav Tutanağı ile Turnitin / İntihal Raporu (Adınız ve yüzde kaç intihal yaptığınızın net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor) öğrenci tarafından enstitümüze teslim edilecektir.

Proje Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

1-     1 Adet Proje Değerlendirme Formu (İmzaların tamamlandığından emin olun.)

2-     Turnitin Raporu (Adınız ve yüzde kaç intihal yaptığınızın net bir şekilde görüldüğü tek sayfalık bir rapor)

3-     1 adet CD (CD’nin içerisinde projenin tam halinin bulunduğu bir pdf dosyası olmalı.)

4-     1 adet karton beyaz kapaklı ciltli proje

5-     Proje danışmanı Proje Değerlendirme Formu’nu, Turnitin Raporu’nu, ciltli projeyi ve CD’yi program koordinatörüne teslim etmeli, program koordinatörü de enstitüye teslim etmelidir.

Önemli

Tez savunmasında Tez Savunma Tutanak Formu’nun yanınızda olması gerekir. Tutanak, tez jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmana, Program Koordinatörüne ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliği’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

Bu içerik 07/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..