İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ) ve İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZSİZ) Program Yapısı

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz alternatifi bulunmaktadır. Projeli seçeneği toplam 10 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır. Tezli seçenek ise, 8 ders, seminer ve tez çalışmalarından oluşur. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir. Dönemlik olarak haftasonları seçmeli ders opsiyonu sunulabilmektedir.


İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın süresi 3 yarıyıl, tezli programın süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrencilere verilen azami dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olanların, öğrencilik haklarını kaybederler ve bu dönem sonunda ilişikleri kesilir.


Dersler, hafta içi akşam 19:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır.