Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı Kabul Koşuları

T.C. Vatandaşı Öğrenci Adayları İçin

T.C. Vatandaşı Olan Öğrenciler için;

Ön Koşul

Başvuru yapacak adayların yüksek lisans derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ve ilgili alt alanları), Aile Danışmanlığı, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji uzmanlık alanların lisans derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans programından alma ya da bu iki lisans programına ilişkin lisans tamamlama programından geçmiş olması gerekmektedir.

 Kriter

Etki%

Açıklamalar

Mezuniyet Not Ortalaması

15%

Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması gerekmektedir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)

50%

ALES sınavında herhangi bir kategoriden en az 55 puan almış olmak veya GMAT 450, GRE Sayısal 610 puan gereklidir.

Yabancı Dil

15%

Tezli yüksek lisansa dayalı doktora başvurularında TOEFL-IBT’den en az 70, KPDS’den en az 55, ÜDS ve YDS’den en az 55 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlarından eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.

Bilimsel Değerlendirme Sınavı

20%

Mülakat ve niyet mektubu 

 

For International Candidates

Criteria

Effect%

Explanations

Grade Point Avarages (GPA)

 

%15

A minimum grade-point average (GPA) of 3,00 out of 4,00 is required for Ph.D. Program applications with thesis Master’s Degrees.

ALES, GRE or GMAT Exam

 

%50

A minimum score of 55 in ALES, 610 in GRE computational or 450 in GMAT is required for Ph.D. Program applications with thesis Master’s Degrees in Psychological Counseling and Guidance or Clinical Psychology.

Foreign Languages

(English and Turkish)

 

 

 

%15

For Ph.D. program applications with thesis Master’s degrees, a minimum score of 55 in YDS (Foreign Language Exam-in English) and KPSS (Civil Servant Language Exam-in English) or 70 in TOEFL-IBT is required, or an equivalent score in any other exam whose equivalency is recognized by the Council of Higher Education is required.

 

A minimum score of B2 in TOMER (Turkish Proficiency Exam) is required.

Assessment of Scientific Competence

%20

Oral exam and statement of purpose

 

Bu içerik 19/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.50