Başvuru Koşulları

Bu doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Tıp ve Veterinerlik Fakültesinin lisans diploması; Fizyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Anatomi, Biyokimya, Moleküler Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sinirbilim ve ilgili alanlardan yüksek lisans diplomasına sahip olmak

2. En az 60 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olmak

3.  En az 65 Dil Yeterlik Puanına (YÖKDİL, YDS) sahip olmak

4. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.