Başvuru Koşulları

Bu doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Tıp ve Veterinerlik Fakültesinin lisans diploması; Fizyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Anatomi, Biyokimya, Moleküler Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sinirbilim ve ilgili alanlardan yüksek lisans diplomasına sahip olmak

2. En az 60 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olmak

3.  En az 65 Dil Yeterlik Puanına (YÖKDİL, YDS) sahip olmak

4. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.

Bu içerik 20/03/2019 tarihinde güncellenmiştir.