Sağlık Bilişimi TR - Tezsiz - Başvuru Koşulları

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması,

2. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.