Sağlık Bilişimi TR - Tezsiz - Program Yapısı

Bu yüksek lisans programı 30 kredi, 10 ders ve 1 dönemlik proje çalışmasından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde, yani kendi döneminde açılmaktadır.

Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.