Sağlık Bilişimi TR - Tezli - Başvuru Koşulları

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması,

2. En az 55 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olmak,

3. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.