Başvuru Koşulları

1. Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması (Hemşirelik, Ebelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarından mezun olmak) .

2. En az 55 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olmak,

3. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.