Program Yapısı

Bu doktora programı 30 kredi, 12 ders, seminer dersi, yeterlilik sınavı ve 4 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde, yani kendi döneminde açılmaktadır.

Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.