Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’i Anma Toplantısı

(22 Şubat 2013) 

Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’i anmak için yapılan toplantıya Yargıtay Başkanı, Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Başsavcılar ve akademisyenler katıldılar. Toplantının ana konusu ise:”Yargıtay kararlarında AİHS ve Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru” idi.