KURUMİÇİ-GENEL NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU (2022-2023 AKADEMİK YILI –GÜZ YARIYILI İÇİN)

Tüm başvurular 16-26 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır. Başvurunuzu st.bau.edu.tr adresinden hesabınıza giriş yaptığınızda “Kurumiçi Yatay geçiş Başvurusu” tabından yapabilirsiniz. (Link 26 Eylül 2022 öğlen saat 13:00’e kadar aktif olacaktır. Başvurunuzun takibini de yine kendi sisteminiz üzerinden yapabileceksiniz.)

Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, başvuru sayfasında istenen belgeler (evrak) eksiksiz yüklenmelidir. (Belgesi eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru döneminin sonunda Red olacaktır)

Başvuruda sunulan (yüklenen) evrakın usulsüz veya gerçeğe aykırı evrak olması, başvuru sayfasında girilen bilginin yanlış olmasının tespiti halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır (Red olacaktır).

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için kurum içinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş (GNO ile) başvurusu alınmamaktadır.

Daha önce GNO ile kurumiçi veya kurumlararası yatay geçiş yapmış olan öğrenci, tekrar Üniversitemizde GNO ile yatay geçiş başvurusu yapamayacaktır.

 Kurumiçi Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvurusu için Gereken Belgeler 

1- St.bau.edu.tr adresinden hesabınıza giriş yaptığınızda “Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusu” tabından başvurunuzu yapabilirsiniz.

2- Dil Yeterlilik Belgesi (e-imzalı - Türkçe Programdan İngilizce Programa başvuranlar için yüklenmesi gereklidir)(İngilizce programdan, İngilizce programa başvuranlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur)

3- LYS/YGS/TYT/YKS/DGS Puan Belgesi (Girdiğiniz ÖSYM sınavının tüm yerleşme puanlarını gösterir belgeniz)

4- ÖSYS Sonuç/Yerleşme Belgesi

Kontenjan Listesi için tıklayınız. 
Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.
Türkiye’deki En Düşük Taban Puan Listesi için tıklayınız (Son 4 yıl)

1- Yatay geçişler, aynı düzeydeki (eşdeğer) yükseköğretim programları arasında (lisans programlarından lisans programlarına; ön lisans programlarından ön lisans programlarına) yapılır. 

2- Kurum içi yatay geçişlerde; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3-Öğrenim gördüğü programda, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen genel not ortalamasının en az 1,80/4.00 olması gerekmektedir.

4- ÖSYS kılavuzunda başarı sırası uygulanan programlarda kurum içi yatay geçişlerde ÖSYS puanındaki başarı sırası esas alınır.

5- Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

6- Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu programda halen kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

7- Uyarma ve kınama cezalarının haricinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

8- Daha önce kurum içi (GNO) ile yatay geçiş yapmış olan öğrenci yeniden kurum içi (GNO) ile yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

9- Türkçe eğitim veren programdan İngilizce eğitim veren programa geçişte ingilizce yeterlilik sınavının en az 60/100 ile (İngilizce Öğretmenliği için en az 80/100) verilmesi gerekir, ya da aşağıda yer alan belgelerden geçerlik süresi içerisinde alınmış olan evrakın tebliğ edilmiş olması gerekir.

 

 

Lisans ve ön lisans öğrencileri için

İngilizce Öğretmenliği için

 Geçerlik süresi

TOEFL (IBT) 72*

TOEFL (IBT) 79*

 2 yıl

Pearson PTE Akademik 55

Pearson PTE Akademik 78

 2 yıl

CAE C

CAE A

 2 yıl

YDS / e- YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL 60

YDS / e- YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL 80

 5 yıl

 

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmelerde, merkezi yerleştirme sınav puanı, genel not ortalaması ile varsa bölüme özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin/programların önerileri ve fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır.

 

BAŞVURU SONUCUNU GÖRÜNTÜLEME VE KESİN KAYIT YÖNTEMLERİ

1. Kabul işlemleri ilgili akademik birimlerin (fakülte/yüksekokul) yönetim kurulu kararıyla yapılır.

2. Öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde genel not ortalaması ile yatay geçişlerin sonuçlarına kendi hesaplarından (SAP) erişebileceklerdir.

3. Kabul alan ve kesin kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz değerlendirme takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde Beşiktaş Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofisine şahsen gelerek kesin kayıt olmalıdırlar.