Kurumiçi - Genel Not Ortalaması Yatay Geçiş Duyurusu (2021-2022 Akademik Yılı–Bahar Yarıyılı İçin)

Tüm başvurular 05-08 MART 2022 tarihleri arasında olacaktır. Başvurunuzu st.bau.edu.tr adresinden hesabınıza giriş yaptığınızda “Kurumiçi Yatay geçiş Başvurusu” tabından yapabilirsiniz. (Link 08 Mart 2022 öğlen saat 13:00’e kadar aktif olacaktır. Başvurunuzun takibini de yine kendi sisteminiz üzerinden yapabileceksiniz.)

Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, başvuru sayfasında istenen belgeler (evrak) eksiksiz yüklenmelidir. Belgesi eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru döneminin sonunda Red olacaktır)

Başvuruda sunulan (yüklenen) evrakın usulsüz veya gerçeğe aykırı evrak olması, başvuru sayfasında girilen bilginin yanlış olmasının tespiti halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır (Red olacaktır).

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için kurum içinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş (GNO ile) başvurusu alınmamaktadır.

Daha önce GNO ile kurumiçi veya kurumlararası yatay geçiş yapmış olan öğrenci, tekrar Üniversitemizde GNO ile yatay geçiş başvurusu yapamayacaktır.

 Kurumiçi Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvurusu için Gereken Belgeler 

1. St.bau.edu.tr adresinden hesabınıza giriş yaptığınızda “Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusu” tabından başvurunuzu yapabilirsiniz.
2. Dil Yeterlilik Belgesi (e-imzalı - Türkçe Programdan İngilizce Programa başvuranlar için yüklenmesi gereklidir)(İngilizce programdan, İngilizce programa başvuranlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur)
3. LYS/YGS/TYT/YKS/DGS Puan Belgesi (Girdiğiniz ÖSYM sınavının tüm yerleşme puanlarını gösterir belgeniz)
4. ÖSYS Sonuç/Yerleşme Belgesi

Kontenjan Listesi için tıklayınız.

Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

Türkiye'deki En Düşük Taban Puan Listesi için tıklayınız. (Son 4 yıl)

1- Yatay geçişler, aynı düzeydeki (eşdeğer) yükseköğretim programları arasında (lisans programlarından lisans programlarına; ön lisans programlarından ön lisans programlarına) yapılır. 

2- Kurum içi yatay geçişlerde; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Geçmek istediği bölümün programında yer alan ortak derslerden başarılı olmak ve öğrenim gördüğü programda, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen genel not ortalamasının en az 1,80/4.00 olması gerekmektedir.

4- ÖSYS kılavuzunda başarı sırası uygulanan programlarda kurum içi yatay geçişlerde ÖSYS puanındaki başarı sırası esas alınır.

5- Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

6- Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu programda halen kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

7- Uyarma ve kınama cezalarının haricinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

8- Daha önce kurum içi yatay geçiş yapmış olan öğrenci yeniden kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

9- Türkçe eğitim veren programdan İngilizce eğitim veren programa geçişte ingilizce yeterlilik sınavının verilmesi gerekir, yada aşağıda yer alan belgelerden son 3 yıl içerisinde alınmış olan evrakın tebliğ edilmiş olması gerekir.

Lisans-Önlisans öğrencileri için:
TOEFL (IBT 72)
TOEFL Special Home Edition (72)
YDS/E-YDS/YÖKDİL 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C
İngilizce Öğretmenliği ve Tıp Fakültesi öğrencileri için:
TOEFL (IBT 79)
TOEFL Special Home Edition (79)
YDS/ E-YDS/YÖKDİL 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmelerde, merkezi yerleştirme sınav puanı, genel not ortalaması ile varsa bölüme özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin/programların önerileri ve fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır.

BAŞVURU SONUCUNU GÖRÜNTÜLEME VE KESİN KAYIT YÖNTEMLERİ

1. Kabul işlemleri ilgili akademik birimlerin (fakülte/yüksekokul) yönetim kurulu kararıyla yapılır.

2. Öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde genel not ortalaması ile yatay geçişlerin sonuçlarına kendi hesaplarından (SAP) erişebileceklerdir.

3. Kabul alan ve kesin kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz değerlendirme takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde Beşiktaş Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofisine şahsen gelerek kesin kayıt olmalıdırlar.
-