Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş (ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU ALINACAKTIR)

KURUMLARARASI (YURT DIŞI, YURT İÇİ) GENEL NOT ORTALAMASI (GNO) İLE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

BAŞVURU TARİHLERİ: 01-15 Ağustos 2021

Yurt dışı, Yurt içi Üniversitelerden başvurular alınır (GNO ile)

Başvuru Yöntemi : Başvurular online olarak aşağıdaki link üzerinden alınacaktır. https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_und_out_app/index.html?sap-language=TR&sap-client=100# (link 15 Ağustos 2021 saat 13:00 ‘e kadar aktif olacaktır.)

Başvuranın Başvurusunu Takip Yöntemi: Başvurusunu Yukarıdaki linkten yapan adayların başvurusu sırasında belirttikleri e-posta adresine gönderilen PIN CODE ve aşağıda da yer alan takip linkinden TCKN ve e-postasına gelen PINCODE ile giriş yapıp başvuru durumunu takip etmelidir. Sonuçlar bu link üzerinden her öğrenci özelinde ilan edilmiş olacaktır. Ayrıca bir internet sayfasında sonuçlar ilan edilmeyecektir. BAŞVURU TAKİP LİNKİ: https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_und_ou_view/index.html?sap-language=TR&sap-client=100#

 

BAŞVURU EVRAKINI EKSİKSİZ YÜKLEYENLERDEN İNGİLİZCE-TÜRKÇE YETERLİK SINAVINA GİRMESİ GEREKENLERE YÖNELİK OLARAK BAŞVURU DÖNEMİ İÇERİSİNDE 04-06-09-11-13 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNDE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE YETERLİK SINAVLARI (ONLINE) YAPILACAKTIR. BU TARİHLERDE YAPILAN YETERLİK SINAVLARININ HİÇBİRİNE GİR(E)MEMİŞ OLANLAR İÇİN 16 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SON YETERLİK SINAVI YAPILACAKTIR.

DİKKAT!

BAŞVURAN ÖĞRENCİNİN 04-06-09-11-13-16 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNDE YAPILAN DİL YETERLİK SINAVLARDAN YALNIZCA BİRİNE VE YALNIZCA 1 (BİR) DEFA GİRME HAKKI VARDIR. BAŞVURU YAPARKEN BAŞVURU SAYFASINDA BULUNAN E-POSTA ADRESİ ALANINA ÜNİVERSİTELERİNİN E-POSTA ADRESLERİNİ DEĞİL, KİŞİSEL (YAHOO, GMAİL, HOTMAİL, OUTLOOK VB) E-POSTA ADRESLERİNİ GİRMELERİ ONLİNE OLARAK (MS TEAMS ÜZERİNDEN) YAPILACAK OLAN İNGİLİZCE-TÜRKÇE YETERLİK SINAVI İÇİN KİMLİKLERİNİN OLUŞTURULMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, başvuru sayfasında istenen belgeler (evrak) eksiksiz yüklenmelidir. Belgesi eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru döneminin sonunda Red olacaktır)

 

Başvuruda sunulan (yüklenen) evrakın usulsüz veya gerçeğe aykırı evrak olması, başvuru sayfasında girilen bilginin yanlış olmasının tespiti halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır (Red olacaktır).

 

Başvuru veya Kesin Kayıt sırasında yüklediğiniz/verdiğiniz bilgi ve belgelerin doğruluğu, ilgili mevzuat gereği, kesin kayıttan sonra geldiğiniz Üniversiteye teyit için Üniversitemiz tarafından gönderilir. Geldiğiniz Üniversitenin bu bilgi ve belgeleri teyit etmemesi durumunda kaydınız iptal edilir.

 

Kurumlararası (Genel Not Ortalaması ile )Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

1- https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_und_out_app/index.html?sap-language=TR&sap-client=100# Linkini tıklayıp başvuru formunu doldurmaya başlayabilirsiniz. (Aşağıda istenen belgelerin de eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir.)

 

2- Not Döküm Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (e-imzalı veya ıslak imzalı, mühürlü-İNGİLİZCE VE TÜRKÇE (FARKLI BİR DİLDE İSE TRANSKRİPTİN ÇEVİRİSİ YAPTIRILMIŞ OLARAK YÜKLENMELİDİR)

 

3- Ders içerikleri (imzalı, mühürlü-İNGİLİZCE YA DA TÜRKÇE (FARKLI BİR DİLDE İSE DERS İÇERİKLERİNİN ÇEVİRİSİ YAPTIRILMIŞ OLARAK YÜKLENMELİDİR) (YURT İÇİNDEN BAŞVURACAK ADAYLARIN ÜNİVERSİTELERİ DERS İÇERİKLERİ VERMİYOR İSE, DERS İÇERİKLERİNE ULAŞILABİLECEK GEÇERLİ LİNK BİR A-4 KAĞIDA KOPYALANIP İLGİLİ ALANA YÜKLENMELİDİR.)

 

4- Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

 

5- Dil Yeterlilik Belgesi (e-imzalı veya ıslak imzalı-mühürlü)

 

6- Öğrenci Belgesi.(e-imzalı veya ıslak imzalı-mühürlü)

 

7- Öğrenci Belgesi alamayan izinli statüsünde bulunan öğrencilerin “kayıt dondurduğuna ya da izinli olduğuna” dair resmi yazı. (e-imzalı veya ıslak imzalı-mühürlü)

 

8- Kimlik Fotokopisi: T.C. ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.

 

9- ÖSYS Sonuç/Yerleşme Belgesi

 

10- YKS/DGS Tüm Puanlarını Gösterir Belge

 

11- Lise Diploması : Onaylı fotokopisi. İNGİLİZCE YA DA TÜRKÇE (FARKLI BİR DİLDE İSE ÇEVİRİSİ YAPTIRILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR)

 

12- Lise Transkripti (imzalı, mühürlü-İNGİLİZCE YA DA TÜRKÇE (FARKLI BİR DİLDE İSE ÇEVİRİSİ YAPTIRILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR)

 

13- Lise Denklik Belgesi (Lise eğitimini yurt dışında tamamlayanlar için)

 

14- Üniversite Tanınırlık Belgesi (e-devletten alınabilir) (Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler için)

 

15- Yerleşim Belgesi (Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler için)

 

16- Üniversite Kimlik Fotokopisi (Yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)

 

17- Pasaport Sureti ve Üniversitenizin Bulunduğu Ülkeye Giriş –Çıkış Fotokopileri ve E-devlet çıktısı (Yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)

 

18- Üniversiteye Kayıt Olduğunuz Yıl Üniversitenizin Dünya Sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu gösterir geçerli link çıktıları (Yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için) (QS veya Times Higher Education)

 

19- Yatay Geçişe Engel Yoktur Belgesi

Kontenjan Listesi için tıklayınız.

Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

Türkiye’deki En Düşük Taban Puan Listesi için tıklayınız (Son 4 yıl) 

1- Yatay geçişler, aynı düzeydeki (eşdeğer) yükseköğretim programları arasında (lisans programlarından lisans programlarına; ön lisans programlarından ön lisans programlarına) yapılır.

 

2- Lisans diploma programlarının (hazırlık programı hariç) ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyıllarına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyıllarına yatay geçiş yapılamaz.

 

3- Kurumlar arası yatay geçişte Bahçeşehir Üniversitesi ile aynı düzeydeki eşdeğer (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını) diploma programları olan yükseköğretim kurumları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

4- a) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.29/4.00 (100’lük not sisteminde en az 60/100) olması gerekir. İstenilen not ortalamasını sağlamakla birlikte, başarısız dersi / dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilirler.

 

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylarda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece bu maddenin (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

5- Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda halen kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

 

6- Yurtiçindeki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki programlardan birine, merkezi yerleştirme ile kayıt yaptırmış olup, kayıt yaptırdığı program Üniversitemizde özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul ediyor ise yatay geçiş yapacak öğrencinin Üniversitemizdeki özel yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.

 

7- Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünden 180 veya daha fazla puan almış almaları zorunludur.

 

8- Açık ve uzaktan öğretimden başvuru yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 3.15/4.00 (100’lük sistemi kullanan programlar için en az 80/100) veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

9- İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

10- Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan programlar için, yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin; Üniversitemizce yapılacak olan ingilizce dil yeterlilik sınavının %60’ından (İngilizce Öğretmenliği Bölümü için %80 ninden) başarılı olmak,

 

11-

Lisans öğrencileri için: TOEFL (IBT 72) TOEFL Special Home Edition (72) YDS 60 Pearson PTE Akademik 55 CAE C İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için: TOEFL (IBT 79) TOEFL Special Home Edition (79) YDS 80 Pearson PTE Akademik 78 CAE A

Yukarıda belirtilen, uluslararası geçerliliği olan (son 2 yıl içerisinde alınmış olmalı) yabancı dil sınavından ilgili puan almak ya da;

12- Öğretim dili İngilizce olan herhangi bir üniversitenin programından üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler; İngilizce hazırlık sınıfından veya hazırlık sınıfı sonunda yatay geçiş yapmak istedikleri takdirde kendilerinden İngilizce dil yeterlilik belgesi istenir. Eğer öğrenci ÖSYM tarafından yerleştirildiği İngilizce öğrenim veren programda en az iki yarıyıl okumuş ise yeterlilik belgesi istenmez. Yeterlilik belgesi istenen adaylar, geçerli İngilizce dil yeterlilik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.

 

13- Yurt dışından başvuru yapacak adayların, yurtdışındaki yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yılda yayımlanan ÖSYM klavuzunda yer alan şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir.(Örneğin; yurt dışındaki Üniversiteye 2019 yılında kayıt oldu iseniz, 2019 ösym klavuzunda yer alan şartları (YÖK’ün T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ duyurusu) yerine getirmeniz gerekir yatay geçiş için)

 

14- ÖSYM’nin kılavuzlarında yer alan, başarı sırası uygulanan programlarda kurumlararası yatay geçişlerde ÖSYS puanındaki başarı sırası kriteri aranmaktadır.

 

TIP FAKÜLTESİ (2015-2016-2017 girişliler için): İlgili puan türünde ilk 40.000 içerisinde olmak.

TIP FAKÜLTESİ (2018 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 50.000 içerisinde olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ (2015-2016-2017 girişliler için): İlgili puan türünde ilk 150.000 içerisinde olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ (2018-2019): İlgili puan türünde ilk 190.000 içerisinde olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ (2020 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 125.000 içerisinde olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2016-2017 girişliler için): İlgili puan türünde ilk 240.000 içerisinde olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2018 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 300.000 içerisinde olmak.

MİMARLIK PROGRAMI İÇİN (2016-2017 girişliler için): İlgili puan türünde ilk 200.000 içerisinde olmak.

MİMARLIK PROGRAMI İÇİN (2018 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 250.000 içerisinde olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2016-2017 girişliler için): İlgili puan türünde ilk 240.000 içerisinde olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2018 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 300.000 içerisinde olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (2020 ve sonrası girişliler için): İlgili puan türünde ilk 80.000 içerisinde olmak.

15- Kurumlar arası yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenci, sonra ki akademik yıllarda kurum içi yatay geçiş için başvuru yapamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmelerde genel not ortalaması ile varsa bölüme özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin/programların önerileri ve fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılır. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve red kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların asıl ve yedek kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

 

BAŞVURU SONUCUNU GÖRÜNTÜLEME VE KESİN KAYIT YÖNTEMLERİ

1. Kabul işlemleri ilgili akademik birimlerin (fakülte/yüksekokul) yönetim kurulu kararıyla yapılır.

2. Belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçişlerin sonuçlarına, yukarıda belirtilen başvuru takip linkinden erişilecektir.

3. Kabul alan ve kesin kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz değerlendirme takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde Beşiktaş Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ofisine şahsen gelerek ya da online olarak kesin kayıt olmalıdırlar.