IGUL Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu Makale Yazım Çalışması

Değerli IGUL Mensupları,

BAU IGUL Direktörlüğü Yapay Zekâ Hukuku Araştırma Grubu Şubat 2020 tarihinde kurulmuş olup bugüne kadar çeşitli etkinlikler ve 21 makale okuma toplantısı gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar yapılan etkinliklerin tümü Feridun Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri Youtube kanalından izlenebilir.  
Gerek bu sunumların kalıcı hale getirilmesi için ve gerekse bunlar dışındaki yapay zekâ hukuku konusundaki çalışmalara olanak sağlamak üzere 15 sayfayı geçmeyecek şekilde kısa makaleler yayınlanmasına karar verilmiştir. 
Tarafımıza gönderilen makaleler önce online olarak web sayfamızda yayınlanacak daha sonra da bilim kurulu tarafından incelenen ve yayınlanması uygun görülen makaleler kitap halinde basılacaktır. 
Yapay zekâ hukuku konusu ile bağlantılı bilimsel çalışmalar İngilizce olarak sunulduğunda uluslararası alanda daha çok ilgi çekmektedir. Bu nedenle İngilizce veya Türkçe olarak hazırlayacağınız çalışmalarınızı 31.12.2020 tarihine kadar igul@law.bau.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 
Bu nedenle bilimsel çalışmaların aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlanarak, yararlanılan kaynakların dipnot ve kaynakçada belirtilmesi, başka yazarların eserlerinden doğrudan alıntı yapılmaması konusunda özen gösterilmesi, ancak aynen alıntı yapmak gerekirse, bunlara tırnak içinde yer verilmesi ve dipnotta kaynağının belirtilmesi gerekir. Bu kurallara uygun olmayan makaleler dikkate alınmayacaktır.

YAZIM KURALLARI

Başlıklar ve Metin 

Ana Başlık Yazı boyutu: 14 punto, bold

Diğer ara başlıkların yazı boyutu: 12 punto, bold

Metin yazı tipi: Times New Roman

Metin Yazı Boyutu: 12 punto

Satır Aralığı: 1,5

Makale içinde kelime/cümlelerin altı çizilmemeli, bold yapılmamalıdır.

Makale (kaynakça dışında metnin) kapsamı: 15 sayfayı geçmemesi gerekir.

Başlık Numaraları:

A.

B.

            I.

            II.

                        1.

                        2.

                                    a.

                                    b.

                                               (1)

                                               (2)

Dipnotlar

Kullanılan kaynaklara atıf yapılması zorunlu olmakla birlikte atıf yapılan kısımlar bire bir alınmamalıdır veya aynen kullanıldığı takdirde tırnak içinde yer alması zorunludur.

Bir cümleye ilişkin dipnotlara noktala işaretinden sonra yer verilir. Bir kavrama ilişkin dipnota kavramdan sonra yer verilmelidir.

Dipnot yazı tipi: Times New Roman

Dipnot yazı boyutu: 10 punto

Dipnotta yer alacak kısaltmalar:

Sayfa = s.

Sayı = Sy.

Cilt = C.

Yıl = Y.

Ve devamı = vd.

Dipnot atıf usulü:

Kitaba ilk atıflarda:

İsim Soyisim, Eser Adı, C., x. Bası, Yayınevi, Şehir Yıl, s. 10.

Sonraki atıflarda:

Soyisim, s. 10.

Makalelere ilk atıf: (ilgili yayın internet kaynağı ise, aşağıdaki gibi linki ve erişim tarihi de eklenir)

İsim, Soyisim, Makale başlığı, yer aldığı yayın, C., Sy., Y., (10-55), link, (Son Erişim Tarihi: 19.11.2020), s. 22.

Sonraki atıflar:

Soyisim, s. 22.

Kaynakça

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 punto

Kaynakçada eserler, kitap, makale, internet yayını ayrımı yapılmaksızın, yazarların soyisim sırasına göre yer almalıdır:

Soyisim, İsim, Eser Adı, Eser Adı, C., x. Bası, Yayınevi, Şehir Yıl.

Yazara İlişkin Bilgiler:

Eserin ana başlığının altında yazarın (varsa unvanı) adı soyadı yazılır ve yıldız dipnot (*) ile dipnota çalıştığı kurum belirtilir.