İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
İNŞAAT VE TAŞINMAZ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU
TEBLİĞ ÇAĞRISI

 

Saygıdeğer Katılımcılar,

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde Hocamız merhum Prof. Dr. Özer Seliçi anısına “İNŞAAT ve TAŞINMAZ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR” başlıklı bir Sempozyum düzenlenecektir. Bu Sempozyum kapsamında tebliğ sunmak isteyen öğretim üyelerinin ad-soyad, telefon, e-posta ve kurum bilgileriyle beraber 500-700 kelimeden oluşan tebliğ özetlerini (içindekiler ya da kaynakça gerekmeksizin) bilimsel ön incelemeden geçirilebilmesi için en geç 01.04.2019 tarihine kadar ahu.morali@law.bau.edu.tr veya sefikaderen.gunduz@law.bau.edu.tr adresine Word formatında e-posta olarak gönderilmesini rica ederiz. Bilimsel ön inceleme neticesinde kesinleşen başvuru sonuçları Sempozyum programı ile birlikte duyurulacaktır. Sempozyum Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe yapılacaktır. Sempozyum takvimi aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla


Bilim Kurulu Adına,
Prof. Dr. K. Emre Gökyayla

Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Ali Necip Ortan
Prof. Dr. Atilla Altop
Prof. Dr. Faruk Acar
Prof. Dr. K. Emre Gökyayla 
Prof. Dr. H. Murat Develioğlu


Düzenleme Kurulu:
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Ayanoğlu Moralı
Ar. Gör. Şefika Deren Gündüz


Sempozyum Takvimi:
Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih : 01.04.2019
Sempozyum programının duyurulması : 08.04.2019
Sempozyum tarihi : 02.05.2019

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.