SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.
 

 

Program Yapısı

Program süresince Eğitimde Araştırma Yöntemleri, İkinci Dil Edinimi, Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Hizmetici Öğretmen Eğitimi gibi zorunlu dersler ile Dil Öğretiminde Ders ve Materyal Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi, İngilizce Öğretiminde Ders Programı Geliştirme, Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Kültürlerarası İletişim ve Dil Eğitimi, Söylem Analizi ve İkinci Dil Eğitimi ve benzeri konularını içeren seçmeli dersler yer almaktadır.

Uzaktan Eğitim İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 30 kredilik 10 dersi tamamlamak ve proje dersinde başarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 10 dersin 4’ü zorunlu 6'si seçmeli ders olarak tasarlanmıştır.

Uzaktan Eğitim İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri başarıyla tamamlayacakları eğitimleri sonunda İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans diplomasına sahip olurlar. Program mezunları, her seviyede İngilizce eğitimi veren kurumlarda öğretmen olarak çalışabilirler.

Bu içerik 02/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.