Dahili Tıp Bilimleri

Prof. Dr.
Ali Metin ESEN (Kardiyoloji Hastalıkları Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Prof. Dr.
Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE (Nöroloji Anabilim Dalı)
444 28 64
asli.demirtastatlidedemed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XX3fsAQAAAAJ&hl=en

Prof. Dr.
Bahadır DAĞDEVİREN (Bölüm Başkanı - Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
bahadir.dagdevirenbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HH_JCukAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
Bala Başak ÖVEN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
balabasak.ovenmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Berrin PEHLİVAN (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
444 28 64
berrin.pehlivanmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Cengiz BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
cengiz.bolukbasbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=djpc7pUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
Demet AKIN (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı )
4442864
demet.akinmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=QDr5J5AAAAAJ&hl=tr

Prof. Dr.
Demet OFLUOĞLU (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı)
444 2864
demet.ofluoglumed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Elif ARI BAKIR (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
elif.aribakirmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları)
4442864

Prof. Dr.
Fulya COŞAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
fulya.cosanmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Kocaeli Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZYbGeSIAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
Gülay KENANGİL (Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı)
444 2864
gulay.kenangilmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Gülendam KOÇAK (Bölüm Başkanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
gulendam.kocakmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Gülgün Dilek ARMAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
444 28 64
gulgundilek.armanmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Kevser EROL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)
0212 381 00 00
kevser.erolmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU (Radyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
maarifmutlu.cihangiroglumed.bau.edu.tr
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr.
Mustafa Kemal DEMİR (Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
mustafakemal.demirmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
Özgür ÖNER (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
ozgur.onermed.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=q3UPL8UAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
Sibel ÇAKIR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
0212 381 00 00
sibel.cakirmed.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Ümit Ayfer YÜKSELEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
umitayfer.yukselenmed.bau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr.
Vecih ODUNCU (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
vecih.oduncubau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rkk8IxwAAAAJ&hl=tr

Doç. Dr.
Çağatay ARSLAN (İç Hastalık Anabilim Dalı)
444 28 64
cagatay.arslanmed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Duygu Övünç HACIHAMDİOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
duyguovunc.hacihamdioglumed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Hülya BAYİZ (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
hulya.bayizmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Uzmanlık: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=RcxKqiMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Prof. Dr.
İnan ANAFAROĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
inan.anaforoglumed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Ce0ziBAAAAAJ&hl=tr

Doç. Dr.
Mehmet Akif ÖZTÜRK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
mehmetakif.ozturkmed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Merih KALAMANOĞLU BALCI (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Doç. Dr.
Mustafa YILDIRIM (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
mustafa.yildirimmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=0YTtVfYAAAAJ&hl=tr

Doç. Dr.
Sebahat Dilek TORUN (Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Doç. Dr.
Selma BOZKURT ZİNCİR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı )
Özgeçmiş(CV)
4442864
selma.bozkurtzincirmed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Serkan ÇELİK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 28 64
serkan.celikmed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Şevket ÖZKAYA (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
sevket.ozkayamed.bau.edu.tr
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzmanlık: Ondokuz Mayıs Üniveristesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=89vSIEsAAAAJ&hl=tr

Doç. Dr.
Yasemin KEMAL (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
4442864
yasemin.kemalmed.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Yavuz FURUNCUOĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
yavuz.furuncuoglumed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=HtASlhwOFhkC&hl=tr

Doç. Dr.
Yüksel DOĞAN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
yuksel.doganmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=DE364AUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Doç. Dr.
Zehra SERDAR (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)
444 2864
zehra.serdarmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Arif Oğuzhan ÇİMEN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
arifoguzhan.cimenmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr

Dr. Öğr. Üyesi
Aslı TATLIPARMAK (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)
4442864
asli.gunaydinmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Barış AKDEMİR (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
444 28 64
baris.akdemirmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Beşir KESİCİ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
besir.kesicibau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Şişli Etfal EAH

Dr. Öğr. Üyesi
Deniz Sema MAKTAV ÇELİKMEN (İç Hastalık Anabilim Dalı)
444 28 64

Dr. Öğr. Üyesi
Dilek ERDEM (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
4442864
dilek.erdemmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Emel Ece Özcan EKŞİ (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
emelece.ozcaneksimed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ezgi AKTAŞ KARABAY (Deri ve Zührevi Hastalıkları)
4442864

Dr. Öğr. Üyesi
Fatih ÖZDENER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
fatih.ozdenermed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Fatma ÇAKMAK ÇELİK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 00 00
fatma.cakmakcelikmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Figen YAVLAL (Nöroloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
figen.yavlalbau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Hülya İNCE (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
hulya.incemed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
İsmail ATEŞ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
ismail.atesmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Melike YAVUZ (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
444 2 864
melike.yavuzmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Neslihan Müge FİŞEK İZCİ (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
neslihanmuge.fisekizcimed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Osman KARA (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Özge YAĞCIOĞLU YASSA (Nöroloji Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Özgün İYİGÜN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Petek Eylül TANYERİ (Halk Sağlığı)
+90 212 381 00 00
petekeylul.tanerimed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk GÜREL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
selcuk.gurelmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Serap ATA (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Tayfun GÜROL (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
tayfun.gurolbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=nlvhtGsAAAAJ&hl=tr

Dr. Öğr. Üyesi
Umut ÖZDAMARLAR (Radyoloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
umut.ozdamarlarmed.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Zülfiye GÜL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
0216 579 82 84
zulfiye.gulmed.bau.edu.tr

Dr.
Alparslan Asil BUDAKLI (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
4442864