Dahili Tıp Bilimleri

Bahadır DAĞDEVİREN
Prof. Dr.
Bahadır DAĞDEVİREN (Bölüm Başkanı - Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
bahadir.dagdevirenbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HH_JCukAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE
Prof. Dr.
Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE (Nöroloji Anabilim Dalı)
444 28 64
asli.demirtastatlidedemed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XX3fsAQAAAAJ&hl=en

Ayfer YÜKSELEN
Prof. Dr.
Ayfer YÜKSELEN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
umitayfer.yukselenmed.bau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Çukurova Üniversitesi

Bala Başak ÖVEN
Prof. Dr.
Bala Başak ÖVEN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
balabasak.ovenmed.bau.edu.tr

Berrin PEHLİVAN
Prof. Dr.
Berrin PEHLİVAN (Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı)
444 28 64
berrin.pehlivanmed.bau.edu.tr

Cengiz BÖLÜKBAŞ
Prof. Dr.
Cengiz BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
cengiz.bolukbasbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=djpc7pUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Demet OFLUOĞLU
Prof. Dr.
Demet OFLUOĞLU (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)
444 2864
demet.ofluoglumed.bau.edu.tr

Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ
Prof. Dr.
Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları)
4442864

Fulya COŞAN
Prof. Dr.
Fulya COŞAN (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
fulya.cosanmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Kocaeli Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZYbGeSIAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Gülay KENANGİL
Prof. Dr.
Gülay KENANGİL (Nöroloji Anabilim Dalı)
444 2864
gulay.kenangilmed.bau.edu.tr

Gülendam KOÇAK
Prof. Dr.
Gülendam KOÇAK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
gulendam.kocakmed.bau.edu.tr

Gülgün Dilek ARMAN
Prof. Dr.
Gülgün Dilek ARMAN
444 28 64
gulgundilek.armanmed.bau.edu.tr

İpek AKMAN
Prof. Dr.
İpek AKMAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+902123810000
ipek.ozkanmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: The Pennsylvania State University Childrens’ Hospital The Milton Hershey Medical Center

https://scholar.google.com.tr/citations?user=bxOhIp8AAAAJ&hl=tr

Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU
Prof. Dr.
Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU (Radyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
maarifmutlu.cihangiroglumed.bau.edu.tr
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi

Mehmet ÇİLİNGİROĞLU
Prof. Dr.
Mehmet ÇİLİNGİROĞLU
4442864

Mustafa Kemal DEMİR
Prof. Dr.
Mustafa Kemal DEMİR (Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
mustafakemal.demirmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Özgür ÖNER
Prof. Dr.
Özgür ÖNER (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
ozgur.onermed.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=q3UPL8UAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Çağatay ARSLAN
Doç. Dr.
Çağatay ARSLAN
444 28 64
cagatay.arslanmed.bau.edu.tr

Demet AKIN
Prof. Dr.
Demet AKIN (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)
4442864
demet.akinmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=QDr5J5AAAAAJ&hl=tr

Duygu Övünç HACIHAMDİOĞLU
Doç. Dr.
Duygu Övünç HACIHAMDİOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
duyguovunc.hacihamdioglumed.bau.edu.tr

Elif ARI BAKIR
Doç. Dr.
Elif ARI BAKIR (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
elif.aribakirmed.bau.edu.tr

Fatma Nurhayat BAYAZIT
Doç. Dr.
Fatma Nurhayat BAYAZIT (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
fatmanurhayat.bayazitmed.bau.edu.tr

Hakan ÖZKAN
Doç. Dr.
Hakan ÖZKAN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
hakan.ozkanmed.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=jNMzyVMAAAAJ&hl=tr

Hülya BAYİZ
Doç. Dr.
Hülya BAYİZ (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
hulya.bayizmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Uzmanlık: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=RcxKqiMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

İnan ANAFAROĞLU
Doç. Dr.
İnan ANAFAROĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
inan.anaforoglumed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Ce0ziBAAAAAJ&hl=tr

Mehmet Akif ÖZTÜRK
Doç. Dr.
Mehmet Akif ÖZTÜRK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
mehmetakif.ozturkmed.bau.edu.tr

Mehmet Özgür ERDOĞAN
Doç. Dr.
Mehmet Özgür ERDOĞAN (Acil Tıp Anabilim Dalı )
+90 212 381 0000
mehmetozgur.erdoganmed.bau.edu.tr

Mustafa YILDIRIM
Doç. Dr.
Mustafa YILDIRIM (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
mustafa.yildirimmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=0YTtVfYAAAAJ&hl=tr

Selma BOZKURT ZİNCİR
Doç. Dr.
Selma BOZKURT ZİNCİR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
selma.bozkurtzincirmed.bau.edu.tr

Serkan ÇELİK
Doç. Dr.
Serkan ÇELİK (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 28 64
serkan.celikmed.bau.edu.tr

Şevket ÖZKAYA
Doç. Dr.
Şevket ÖZKAYA (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
sevket.ozkayamed.bau.edu.tr
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzmanlık: Ondokuz Mayıs Üniveristesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=89vSIEsAAAAJ&hl=tr

Vecih ODUNCU
Prof. Dr.
Vecih ODUNCU (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
vecih.oduncubau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rkk8IxwAAAAJ&hl=tr

Yasemin KEMAL
Doç. Dr.
Yasemin KEMAL (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
4442864
yasemin.kemalmed.bau.edu.tr

Yavuz FURUNCUOĞLU
Doç. Dr.
Yavuz FURUNCUOĞLU (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
yavuz.furuncuoglumed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HtASlhwOFhkC&hl=tr

Yüksel DOĞAN
Doç. Dr.
Yüksel DOĞAN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
yuksel.doganmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=DE364AUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Zehra SERDAR
Doç. Dr.
Zehra SERDAR (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)
444 2864
zehra.serdarmed.bau.edu.tr

Züleyha Akkan ÇETİNKAYA
Doç. Dr.
Züleyha Akkan ÇETİNKAYA (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
zuleyhaakkan.cetinkayamed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HQ8WXJQAAAAJ&hl=tr

Arif Oğuzhan ÇİMEN
Dr. Öğr. Üyesi
Arif Oğuzhan ÇİMEN (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
arifoguzhan.cimenmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr

Aslı TATLIPARMAK
Dr. Öğr. Üyesi
Aslı TATLIPARMAK (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)
4442864
asli.gunaydinmed.bau.edu.tr

Barış AKDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi
Barış AKDEMİR (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
444 28 64
baris.akdemirmed.bau.edu.tr

Berna AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi
Berna AKSOY (Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
4442864
berna.aksoymed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=EsxqzCUAAAAJ&hl=tr

Beşir KESİCİ
Dr. Öğr. Üyesi
Beşir KESİCİ (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
besir.kesicibau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Şişli Etfal EAH

Deniz MAKTAV
Dr. Öğr. Üyesi
Deniz MAKTAV
444 28 64

Dilek ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi
Dilek ERDEM (İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
4442864
dilek.erdemmed.bau.edu.tr

Emel Ece Özcan EKŞİ
Dr. Öğr. Üyesi
Emel Ece Özcan EKŞİ (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
emelece.ozcaneksimed.bau.edu.tr

Ezgi AKTAŞ KARABAY
Dr. Öğr. Üyesi
Ezgi AKTAŞ KARABAY (Deri ve Zührevi Hastalıkları)
4442864

Fatih ÖZDENER
Dr. Öğr. Üyesi
Fatih ÖZDENER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
fatih.ozdenermed.bau.edu.tr

Figen YAVLAL
Dr. Öğr. Üyesi
Figen YAVLAL (Nöroloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
figen.yavlalbau.edu.tr

Hülya İNCE
Dr. Öğr. Üyesi
Hülya İNCE (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
hulya.incemed.bau.edu.tr

İsmail ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi
İsmail ATEŞ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
ismail.atesmed.bau.edu.tr

Melike YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi
Melike YAVUZ (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
444 2 864
melike.yavuzmed.bau.edu.tr

Meryem Gül ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi
Meryem Gül ERDEN (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)
4442864
meryemgul.erdenmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=7FtOzwMAAAAJ&hl=tr

Nazlı TOPBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi
Nazlı TOPBAŞI (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
nazli.topbasimed.bau.edu.tr

Neslihan Müge FİŞEK İZCİ
Dr. Öğr. Üyesi
Neslihan Müge FİŞEK İZCİ (Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
neslihanmuge.fisekizcimed.bau.edu.tr

Selçuk GÜREL
Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk GÜREL (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
444 2864
selcuk.gurelmed.bau.edu.tr

Tayfun GÜROL
Dr. Öğr. Üyesi
Tayfun GÜROL (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
tayfun.gurolbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=nlvhtGsAAAAJ&hl=tr

Umut ÖZDAMARLAR
Dr. Öğr. Üyesi
Umut ÖZDAMARLAR (Radyoloji Anabilim Dalı)
+90 212 381 0000
umut.ozdamarlarmed.bau.edu.tr

Yeşim COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi
Yeşim COŞKUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
yesim.coskunbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=GJZUGB0AAAAJ&hl=tr

Zülfiye GÜL
Dr. Öğr. Üyesi
Zülfiye GÜL (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
0216 579 82 34
zulfiye.gulmed.bau.edu.tr

Alparslan Asil BUDAKLI
Dr.
Alparslan Asil BUDAKLI (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
4442864

Nebil EMİR
Dr.
Nebil EMİR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
4442864